Wanneer heb ik recht op leefgeld?

Om recht te hebben op leefgeld moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent een vluchteling met de Oekraïense nationaliteit die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.
 • Je verblijft in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden op het adres waar je bent ingeschreven bij Burgerzaken van uw gemeente. 
 • U en uw partner hebben heeft geen werk in Nederland.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO).
 • U heeft geen ander inkomen, bijvoorbeeld uit uw eigen bedrijf in Nederland of in het buitenland, uit verhuur van onroerend goed in Nederland of  in het buitenland.
 • U gaat niet langer dan 28 dagen per jaar naar het buitenland.

Wat is de leefgeld regeling?

De uitvoering van de leefgeldregeling vindt plaats op basis van de Regeling opvang ontheemden Oekraine (https://wetten.overheid.nl/BWBR0046503/2023-10-01). Avres verstrekt leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen namens 3 gemeenten: Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Waar is het leefgeld voor?

Het leefgeld is voor eten, kleding en andere uitgaven zoals sport of andere activiteiten. Of om te helpen bij de kosten van uw gasthuishouden. Bijvoorbeeld voor gas, elektriciteit en water. Het bedrag bestaat uit verschillende delen. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw soort opvang en uw leeftijd en hoe groot uw gezin is.

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en verblijf in Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden. Hoe kan ik leefgeld aanvragen?

Belangrijk is dat u en uw gezinsleden (ook minderjarige kinderen) zich eerst in de Basisregistratie Personen (BRP) laten inschrijven. Hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente. Ook heeft u een in Nederland geldige bankrekening nodig.

Als dat geregeld is, dan kunt u deze gegevens doorgeven aan de gemeente waar u verblijft. Dit kan door onderstaande brief in te vullen en te versturen via onderstaande e-mailadressen:

 • U verblijft in Gorinchem

formulier Nederlands/Oekraïens 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de balie van het stadhuis in Gorinchem.

 • U verblijft in Molenlanden:

formulier Nederlands  formulier Oekraïens

Het ingevulde formulier kunt u versturen naar: leefgeld@jouwgemeente.nl
 

 • U verblijft in Vijfheerenlanden:

formulier Nederlands/Oekraïens

Het ingevulde formulier kunt u versturen naar: vluchtelingen@vijfheerenlanden.nl

Op welke dag ontvang ik leefgeld?

 • Heeft u recht op leefgeld, dan ontvangt u dit op de 1e van de maand.

  Valt de 1e van de maand op vrijdag, in het weekend of op een feestdag?
  Dan ontvangt u het leefgeld op een andere dag namelijk:
 • Dinsdag 2 januari
 • Donderdag 1 februari
 • Vrijdag 1 maart
 • Dinsdag 2 april
 • Vrijdag 3 mei
 • Maandag 3 juni
 • Maandag  1 juli
 • Donderdag 1 augustus
 • Dinsdag 3 september
 • Dinsdag 1 oktober
 • Vrijdag 1 november
 • Maandag 2 december

Hoeveel is het leefgeld?

Leefgeld per vluchteling per maand

Grootte van gezin /

Size of family

Eetgeld /

Food allowance

Kleding /

Clothing

Extra toelage bij particuliere opvang /

Extra host family

1 of 2 personenVolwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling€ 242,48€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 200,65€ 60,71€ 80,91
3 personenVolwassene€ 193,98€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 160,64€ 60,71€ 80,91
4 of meer personenVolwassene€ 169,74€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 140,34€ 60,71€ 80,91

Wat is een gezin?

Het bedrag voor eten wordt afhankelijk van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon.

Een gezin bestaat uit:

 • Echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners
 • Hun minderjarige kinderen, tenminste als zij ongehuwd zijn en afhankelijk zijn van hun ouders;
 • Een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

Verandert uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door.

Geef de wijziging zo snel mogelijk aan ons door via oekraine@avres.nl. Dit kan namelijk invloed hebben uw recht op het leefgeld. Als u een wijziging niet doorgeeft, krijgt u leefgeld waar u geen recht meer op heeft. U moet het geld dat u te veel ontvangt terugbetalen.

Welke wijzigingen moet u doorgeven aan Avres?

 • U verblijft op een andere plek dan waar u bent ingeschreven bij de gemeente
 • U gaat verhuizen
 • U gaat tijdelijk naar het buitenland
 • U gaat werken en ontvangt loon
 • U gaat inkomen ontvangen uit een WW of WAO uitkering, uw bedrijf of uit onroerend goed in Nederland of het buitenland.
 • Uw gezin verandert. Iemand vertrekt of er wordt een kind geboren. 

Geef de wijziging zo snel mogelijk aan ons door via oekraine@avres.nl.

Ik wil gaan werken maar heb hier een vraag over, waar kan ik terecht?

Voor werk verwijzen we u graag naar AV Werkt door: Zij helpen je met het vinden van werk en met zaken die daarbij komen kijken. Want er komt nogal wat op je af. Neem gerust contact met ze op. De hulp is kosteloos, het team staat voor je klaar! Stuur een mail naar werk@avwerktdoor.nl of bel naar nummer : 06 - 29 35 59 74.

Ik ben gestopt met werken. Kan ik weer leefgeld aanvragen?

Hebt u geen nieuw contract gekregen van uw werkgever? En hebt u 6 maanden of langer in Nederland gewerkt? Dan hebt u mogelijk recht op een WW-uitkering. Kijk voor meer informatie op de website van UWV. Hebt u korter dan 6 maanden in Nederland gewerkt? Vraag dan opnieuw leefgeld aan via oekraine@avres.nl.

Krijg ik nog leefgeld als ik ga werken?

Is uw loon hoger dan het leefgeld voor uw hele gezin per 1 april? Dan ontvangt uw gezin geen leefgeld meer.