Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub of extra schoolkosten. Die regeling heet het Regionaal Declaratiefonds (RDF). De bijdrage is € 116,- per jaar voor volwassenen.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.
 

Voor inwoners van de gemeente Gorinchem en Molenlanden:

DigiD linkVraag de declaratiefonds voor sport, cultuur, onderwijs aan

Voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden:

DigiD linkVraag de declaratiefonds voor sport, cultuur, onderwijs aan

 

Voor wie is het extra geld?

Kinderen

U kunt een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub van uw kinderen of extra schoolkosten. Dit doet u bij Stichting Leergeld

Volwassenen

Als volwassene kunt u de bijdrage onder meer gebruiken voor:

 • kosten van een sportclub
 • kosten voor sportkleding en -materiaal
 • bibliotheek lidmaatschap
 • krant abonnement 
 • internet- en telefoonkosten
 • museumjaarkaart
 • zwemabonnement
 • theatervoorstelling
 • cursusgeld

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van deze regeling als:

 • uw inkomen niet hoger is dan 120% (130% voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden) van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
 • u geen wlz-indicatie met verblijf heeft (wet langdurige zorg);
 • u geen student of scholier bent
 • uw vermogen niet hoger is dan toegestaan voor de bijstand.

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? Voor inwoners van de gemeente Gorinchem en Molenlanden is dit 120% en voor de gemeente Vijfheerenlanden 130% van de geldende bijstandsnorm. Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Norm120%130%
Alleenstaande (woont in een instelling)€ 431,73        € 464,88 
Alleenstaande tot 21 jaar€ 310,10€ 335,94
Alleenstaande, 21 jaar of ouder€ 1.256,08€ 1.360,75
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder€ 1.529,83€1.634,50
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€ 1.794,39€ 1.943,93
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.397,26€ 1.513,70
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.892,81      € 2.050,54  
Gehuwden (wonen in een instelling)€ 697,67 € 749,22

Studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor je geen bijbaan kan hebben? Dan kun je misschien studietoeslag krijgen.

Voorwaarden

 • je woont in de gemeente Molenlanden, Gorinchem of Vijfheerenlanden
 • je hebt een structurele medische beperking waardoor je tijdens de studie geen extra inkomsten kunt bijverdienen
 • je hebt recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • je hebt geen Wajong uitkering

Leeftijd

Bedrag Studietoeslag

per 1-7-2022
21 jaar en ouder€ 302,79
20 jaar€ 242,23
19 jaar€ 181,67
18 jaar€ 151,40
17 jaar€ 119,60
16 jaar€ 104,46
15 jaar€ 90,84

Aanvragen

Wil je weten of je aan de exacte voorwaarden voldoet? Neem contact op.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.