Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub of extra schoolkosten. Die regeling heet het Regionaal Declaratiefonds (RDF). De bijdrage is € 116,- per jaar voor volwassenen.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Vraag de RDF voor sport, cultuur, onderwijs aan

Voor wie is het extra geld?

Kinderen

U kunt een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub van uw kinderen of extra schoolkosten. Dit doet u bij Stichting Leergeld

Volwassenen

Als volwassene kunt u de bijdrage onder meer gebruiken voor:

 • kosten van een sportclub
 • kosten voor sportkleding en -materiaal
 • bibliotheek lidmaatschap
 • krant abonnement 
 • museumjaarkaart
 • zwemabonnement
 • theatervoorstelling
 • cursusgeld

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van deze regeling als:

 • uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
 • u geen wlz-indicatie met verblijf heeft (wet langdurige zorg);
 • u geen student of scholier bent
 • uw vermogen niet hoger is dan toegestaan voor de bijstand.

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld (120% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Alleenstaande (woont in een instelling) € 423,37
Alleenstaande tot 21 jaar € 303,57
Alleenstaande, 21 jaar of ouder 1.229,71
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder € 1.499,89
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 1.756,74
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.367,98 
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 1.854,87

Individuele studietoeslag

De studietoeslag is voor mensen die door een medische beperking structureel niets bij kunnen verdienen naast hun studie. Wilt u de studietoeslag aanvragen of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? We vertellen u er graag meer over.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.