Bij Avres kunt u een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub of extra schoolkosten. Die regeling heet het Regionaal Declaratiefonds (RDF). De bijdrage is € 127,- per jaar voor volwassenen.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Voor inwoners van de gemeente GorinchemMolenlanden en Vijfheerenlanden :

DigiD linkVraag de declaratiefonds voor sport, cultuur, onderwijs aan

 

Voor wie is het extra geld?

Kinderen

U kunt een bijdrage aanvragen voor cultuur, een sportclub van uw kinderen of extra schoolkosten. Dit doet u bij Stichting Leergeld

Volwassenen

Als volwassene kunt u de bijdrage onder meer gebruiken voor:

 • kosten van een sportclub
 • kosten voor sportkleding en -materiaal
 • bibliotheek lidmaatschap
 • krant abonnement 
 • internet- en telefoonkosten
 • museumjaarkaart
 • zwemabonnement
 • theatervoorstelling
 • cursusgeld

Voorwaarden

U kunt gebruik maken van deze regeling als:

 • uw inkomen niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
 • u geen wlz-indicatie met verblijf heeft (wet langdurige zorg);
 • u geen student of scholier bent
 • uw vermogen is niet hoger dan:
Alleenstaande€  7.575,-
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend € 15.150,-

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? 130% van de geldende bijstandsnorm. Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Norm130%
Alleenstaande tot 21 jaar€ 391,42
Alleenstaande, 21 jaar of ouder€ 1585,53
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder€1.875,53
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€ 2.265,04
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.760,81
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 2.386,42
Alleenstaande (woont in een instelling)€ 544,04
Gehuwden (wonen in een instelling)€ 875,90

Studietoeslag

Volg je een studie of opleiding? En heb je een arbeidshandicap waardoor je geen bijbaan kan hebben? Dan kun je misschien studietoeslag krijgen.

Voorwaarden

 • je woont in de gemeente Molenlanden, Gorinchem of Vijfheerenlanden
 • je hebt een structurele medische beperking waardoor je tijdens de studie geen extra inkomsten kunt bijverdienen
 • je hebt recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • je hebt geen Wajong uitkering

Leeftijd

Studietoeslag per maand

per 1-1-2024
21 jaar en ouder€ 352,80
20 jaar€ 282,23
19 jaar€ 211,67
18 jaar€ 176,40
17 jaar€ 139,35
16 jaar€ 115,34

Aanvragen

U kunt hier de digitale aanvraag doen:

DigiD linkAanvragen studietoeslag

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.