Uitkering aanvragen

Heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig? Hieronder leest u over uw recht op een uitkering en hoe u deze kunt aanvragen.

Direct aanvragen

Wilt u nu een bijstandsuitkering aanvragen? En heeft u een DigiD-inlog? Dan kunt u online uw aanvraag direct invullen op werk.nl.

DigiDUitkering aanvragen

Welke uitkeringen kunt u aanvragen bij Avres?

Inwoners uit gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden kunnen bij Avres terecht voor de uitkeringen:

 • Bijstand op grond van de Participatiewet
 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 
 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Komt u in aanmerking voor een uitkering?

Bij Avres kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden woont
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt
 • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
 • niet genoeg inkomen hebt om rond te komen
 • geen andere uitkering kunt krijgen
 • geen of niet veel vermogen hebt

Een voorschot nodig?

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u een voorschot krijgt. U krijgt een voorschot vier weken na uw aanvraag, als Avres op dat moment nog geen besluit heeft genomen.

Wij kunnen u een voorschot geven als wij alle gevraagde gegevens op tijd van u ontvangen. Het recht op een voorschot vervalt als het bij de aanvraag duidelijk is dat u geen recht op een uitkering heeft.

 • Krijgt u een uitkering toegekend? Dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering.
 • Krijgt u geen uitkering toegekend? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Aanvulling op uitkering UWV?

Heeft u een uitkering van het UWV en is dat onvoldoende inkomen? Kijkt u dan eerst of u de toeslagenwet (TW) ontvangt. U kunt dit zien op uw specificatie. Ontvangt u nog geen toeslagenwet? Vraag deze toeslag dan aan via uwv.nl

Hulp nodig ?

Hulp nodig bij uw aanvraag? Schakel dan de Formulierenbrigade in of neem contact met ons op.