Wanneer u iemand vanuit de Participatiewet in uw bedrijf laat werken, vraagt dat van u wellicht iets meer begeleiding dan u doorgaans met nieuwe medewerkers gewend bent. Om dit voor u als werkgever toch aantrekkelijk te maken bieden we u een aantal (financiële) voordelen.

Proefplaatsing

Bent u van plan een kandidaat aan te nemen? Het is in sommige situaties mogelijk hem of haar een korte periode kosteloos bij u te laten werken. Dit noemen we een proefplaatsing. De kandidaat werkt in dit geval met behoud van uitkering. Als werkgever hoeft u dus de eerste weken geen salaris te betalen. Terwijl de kandidaat bij u werkt, bepalen we diens loonwaarde. 

Doelgroepverklaring

Wanneer u iemand aanneemt met een beperking, die beschikt over een Doelgroepverklaring, kunt u gebruik maken van de volgende voordelen:

  • Loonkostensubsidie

Voor kandidaten die een lagere loonwaarde hebben dan een reguliere werknemer, kunnen we Loonkostensubsidie inzetten. We meten op de werkvloer hoe hoog de loonwaarde van een kandidaat is. Dit doen we bij voorkeur wanneer hij of zij een maand of drie bij u aan het werk is. Een loonwaarde expert van Avres doet deze meting. De Loonkostensubsidie baseren we op het verschil tussen de gemeten loonwaarde en het minimumloon. U ontvangt deze subsidie maandelijks, zodat u deze kunt gebruiken om het salaris van de kandidaat te betalen. 

  • No Risk Polis

Wanneer u een kandidaat aanneemt en hij of zij valt uit door ziekte, dan neemt het UWV de loonkosten direct over. U meldt de kandidaat daarvoor ziek bij het werkgeversportaal van het UWV. Informatie over de No Risk Polis kun je online vinden op de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/voordelen-en-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte.

  • Jobcoach

Avres kan een jobcoach inzetten als een kandidaat uit het Doelgroepregister bij u aan de slag gaat. Die jobcoach ondersteunt de nieuwe werknemer tijdens de inwerkperiode.  Ook kijkt een jobcoach mee om te zien of er eventueel werkplekaanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn. De jobcoach is zowel een aanspreekpunt voor de kandidaat als voor u als werkgever.

  • Loonkostenvoordeel

Als werkgever kunt u Loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen via de loonaangifte. U heeft daarvoor een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de kandidaat nodig. De hoogte van het loonkostenvoordeel bedraagt € 1,01 per verloond uur tot een maximaal bedrag  van € 2.000 per kalenderjaar. Dit kan maximaal 3 jaar.

Startersbeurs

De Startersbeurs biedt werkgevers de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij een organisatie tegen minimale kosten. Als werkgever ontvangt u van Avres een bijdrage in de begeleidingskosten. Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt een leerwerkplaats in uw bedrijf, gedurende 6 maanden, 32 uur per week. In die periode doet de starter onder meer werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard. Kijk voor meer informatie op de website van Startersbeurs.

Ga met ons in gesprek!

Onze accountmanagers vertellen u graag over de mogelijkheden.