Jaarlijks geeft de gemeenschappelijke regeling Avres (hierna: Avres) ongeveer 7 miljoen euro uit aan verschillende producten, diensten en werken. Deze inkopen zijn nodig voor het uitvoeren van de Participatiewet voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Hiervoor handelt Avres binnen de wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld de Aanbestedingswet.

Gebruik content website

Mocht u informatie van deze website willen (her)gebruiken dan stellen wij een bronvermelding op prijs.
Voor het beeldmateriaal geldt het auteursrecht en mag zodoende niet worden (her)gebruikt zonder toestemming.

Download Inkoopvoorwaarden Avres

Hieronder vindt u de inkoop- en aanbestedingsbeleid.