Kwam u als vluchteling naar Nederland en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan bent u een statushouder. DUO stuurt u een brief waarin staat of u moet inburgeren. Avres en Vluchtelingenwerk helpen u bij de inburgering.

U heeft drie jaar de tijd voor uw inburgering. Uw inburgering bestaat uit een aantal stappen.

Kennismaking en toets

Tijdens de brede intake bekijken we samen met u waar u goed in bent en wat uw (werk)ervaring is. U doet ook een leerbaarheidstoets bij taalschool IVIO.

Plan voor inburgering

Nadat we u beter hebben leren kennen, bekijken we samen met u welke inburgeringsroute het beste bij u past. Dit besluit noemen we het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen om in te burgeren.

Uw route

Er zijn drie verschillende inburgeringsroutes:

  • B1-route
  • Zelfredzaamheidsroute (Z-route via Vluchtelingenwerk)
  • Onderwijsroute (via het Da Vinci College)

Voor elke route gelden andere regels. Vanuit Avres verzorgen wij de aanmelding. U hoeft uw inburgeringstraject niet zelf te betalen.

Nederlandse waarden

U gaat ook leren hoe Nederlanders wonen, leven en werken. Dit heet het participatieverklaringstraject (PVT). Vluchtelingenwerk organiseert hiervoor workshops en een excursie. U krijgt informatie hierover van uw begeleider van Vluchtelingenwerk.

Meedoen en werken

Als u de B1-route  volgt, krijgt u informatie over werken en meedoen in Nederland. Daarnaast gaat u ervaring opdoen met werk. Dit is de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP).

Ingeburgerd!

Als u alle stappen van uw Plan Inburgering en Participatie (PIP) heeft doorlopen, bent u ingeburgerd.

Vragen?

Heeft u vragen over uw inburgering? Mail dan naar: statushouders@avres.nl.