Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u bepaalde rechten. Maar er zijn ook plichten waar u zich aan moet houden. Deze verplichtingen zijn de voorwaarden die in de wet staan wanneer iemand een uitkering ontvangt.

Avres vindt het belangrijk u goed te informeren over uw rechten en plichten als u een uitkering ontvangt. Op die manier weet u waar u aan toe bent.

Wat verwachten we van u? 

Iemand meenemen naar een gesprek

Als u het prettig vindt, dan kunt u iemand meenemen naar een gesprek bij Avres om u te ondersteunen.

Voorkom boetes en terugvorderingen

Ondersteuning en hulp kosten veel geld. We mogen dat geld alleen uitgeven aan mensen die er recht op hebben en het nodig hebben. Als u te veel of ten onrechte uitkering ontvangt, moet u dat bedrag terugbetalen. Misschien zelfs met daarbovenop een boete. Het terug te betalen bedrag kan flink oplopen. Voorkom dit door u goed aan de verplichtingen te houden. Geef het bijvoorbeeld binnen vijf werkdagen door als u inkomsten of spaargeld heeft of als uw woonsituatie verandert.

Controle met een huisbezoek

Als u een uitkering ontvangt of heeft aangevraagd, kunt u een huisbezoek krijgen als wij daar aanleiding voor zien. Bijvoorbeeld als wij twijfelen of u de juiste informatie aan ons heeft doorgegeven. We kijken dan of uw woonsituatie klopt met onze gegevens.

De medewerkers van Avres die bij u thuis komen, zullen zich legitimeren.

Wanneer stopt uw uitkering?

  • Zodra u een betaalde baan heeft gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering.
  • Als u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft.
  • Als u een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt, waardoor u meer vermogen heeft dan het vrijgestelde vermogen.
  • Als u recht heeft op een andere uitkering en deze uitkering meer bedraagt dan de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en recht heeft op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ontvangt u een gedeeltelijk AOW-pensioen? Dan houdt u het recht op een aanvullende bijstandsuitkering.
  • Als u verhuist naar een gemeente buiten het werkgebied van Avres (u kunt dan in uw nieuwe woonplaats opnieuw een uitkering aanvragen).
  • Als u uw verplichtingen of uw afspraken met Avres niet nakomt. Met andere woorden: als u zich niet houdt aan onze regels.
  • Als u gedetineerd wordt in een huis van bewaring.