Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u bepaalde rechten. Maar er zijn ook plichten waar u zich aan moet houden. Deze verplichtingen zijn de voorwaarden die in de wet staan wanneer iemand een uitkering ontvangt.

Avres vindt het belangrijk u goed te informeren over uw rechten en plichten als u een uitkering ontvangt. Op die manier weet u waar u aan toe bent.

Wat verwachten we van u? 

Iemand meenemen naar een gesprek

Als u het prettig vindt, dan kunt u iemand meenemen naar een gesprek bij Avres om u te ondersteunen.

Voorkom boetes en terugvorderingen

Niets is zo vervelend dan te veel uitkering ontvangen en dit bedrag vervolgens te moeten terugbetalen. Misschien zelfs met daarbovenop een boete. Het terug te betalen bedrag kan flink oplopen. Voorkom dit door u goed aan de verplichtingen te houden.

Wanneer stopt uw uitkering?

  • Zodra u een betaalde baan heeft gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering.
  • Als u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft.
  • Als u een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt, waardoor u meer vermogen heeft dan het vrijgestelde vermogen.
  • Als u recht heeft op een andere uitkering en deze uitkering meer bedraagt dan de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en recht heeft op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ontvangt u een gedeeltelijk AOW-pensioen? Dan houdt u het recht op een aanvullende bijstandsuitkering.
  • Als u verhuist naar een gemeente buiten het werkgebied van Avres (u kunt dan in uw nieuwe woonplaats opnieuw een uitkering aanvragen).
  • Als u uw verplichtingen of uw afspraken met Avres niet nakomt. Met andere woorden: als u zich niet houdt aan onze regels.
  • Als u gedetineerd wordt in een huis van bewaring.

Controle met een huisbezoek

Als u een uitkering ontvangt of heeft aangevraagd, kunt u een huisbezoek krijgen als wij daar aanleiding voor zien. Bijvoorbeeld als wij twijfelen of u de juiste informatie aan ons heeft doorgegeven. We kijken dan of uw woonsituatie klopt met onze gegevens.

De medewerkers van Avres die bij u thuis komen zullen zich legitimeren.