Bedragen uitkering

De hoogte van een uitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie. Als u een woning deelt met volwassenen, krijgt u bijvoorbeeld een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. 

De hoogte van de bijstandsuitkering wordt door de landelijke overheid vastgesteld. De bijstandsnorm verandert twee keer per jaar; in januari en in juli. De uitkeringsbedragen kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoogte uitkering voor mensen van 18 tot en met 20 jaar                                                      

 Uitkering per maandVakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder    € 306,88€ 16,15
Gehuwd/samenwonend € 613,76€ 32,30
Gehuwd/samenwonend met kind(eren)€ 968,91€ 51,00

Hoogte uitkering voor mensen van 21 jaar tot AOW-leeftijd                                              

 Uitkering per maandVakantiegeld
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.243,03€ 65,42
Gehuwd/samenwonend € 1.775,75€ 93,60

Hoogte uitkering bij kostendelersnorm                                                    

 Uitkering per maandVakantiegeld
2-persoonshuishouden € 887,87€ 46,74
3-persoonshuishouden  € 769,49€ 40,50

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Als u een woning deelt met volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Als meerdere personen in uw huishouden namelijk een eigen inkomen hebben, dan kunt u de kosten delen. De hoogte van uw uitkering passen we hierop aan.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 27 jaar
  • studenten die recht hebben op studiefinanciering
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Vermogen

Vraagt u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand aan? Dan doen we onderzoek naar uw vermogen en het vermogen van uw partner. Het hangt af van uw leefsituatie hoeveel vermogen u mag hebben, naast uw bijstandsuitkering. De hoogte van dit vrij te laten vermogen wordt jaarlijks in januari vastgesteld door de overheid. 

Vrij te laten vermogen

Alleenstaande€  7.575,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend € 15.150,00

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen.
We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen (zoals meubels, wasmachine, koelkast of televisie) en de overwaarde van uw eigen woning voor zover dit minder bedraagt dan € 63.900,00 (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

IOAW

Bent u geboren voor 1965, na uw 50e werkloos geraakt en heeft u geen recht meer op een WW-uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een IOAW-uitkering. Dit is een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). 
De hoogte van de IOAW wordt door de overheid vastgesteld. Die norm verandert twee keer per jaar; in januari en in juli. De uitkeringsbedragen kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoogte IOAW uitkering                                                                               

 Uitkering per maandVakantiegeld
Werkloze werknemer en echtgenoot per persoon€ 886,18€ 48,42
Alleenstaande € 1.232,34€ 76,11
Alleenstaande met 1 of meerdere
personen waar u de woonkosten mee deelt
€ 886,18€ 48,42

De IOAW kent geen vermogenstoets. Dit betekent dat uw bezittingen, zoals een eigen auto of spaargeld, niet van invloed zijn op het recht of op de hoogte van uw IOAW-uitkering.

IOAZ

Bent u ouder dan 55 jaar, zelfstandig ondernemer en haalt u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf om rond te komen? Moet u daarom uw bedrijf beëindigen? Dan kunt u bij het Adviespunt Zelfstandigen van Avres terecht voor een IOAZ-uitkering. U krijgt een IOAZ-uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Wilt u een aanvraag doen voor IOAZ? Doe dit dan voordat u stopt met uw onderneming! 

De hoogte van de IOAZ wordt door de landelijke overheid vastgesteld. Die norm verandert twee keer per jaar; in januari en in juli. De uitkeringsbedragen kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.