Een incassoprocedure is een juridische procedure. Het kan betekenen dat er beslag wordt gelegd op uw goederen en inkomsten. Dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Incasso

Als u te lang wacht met het betalen van uw rekeningen, zal een schuldeiser u aanmaningen sturen. Als u daar niet op reageert, kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Het incassobureau probeert dan namens de schuldeiser alsnog het geld te innen. U betaalt dan ook de kosten die het incassobureau hiervoor maakt. 

Dagvaarding

Als u niet reageert op aanmaningen van het incassobureau, kan de schuldeiser besluiten om u te dagvaarden. Een dagvaarding is een uitnodiging om naar een zitting bij de kantonrechter te komen. U ontvangt de dagvaarding van een deurwaarder. 

Beslag

Verschijnt u niet op de zitting bij de kantonrechter? Of krijgt de schuldeiser gelijk van de rechter? Dan krijgt u een schriftelijk vonnis. Daarin staat wat u allemaal moet betalen en wanneer. Meestal is dat het totaal van incassokosten, gerechtelijke kosten, wettelijke rente plus het oorspronkelijke bedrag. De deurwaarder geeft u het vonnis persoonlijk. Betaalt u niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op onder andere uw inkomsten, auto, bankrekening of inboedel.

Loonbeslag

Als er beslag wordt gelegd op uw inkomsten, moet u een deel van uw inkomen afstaan. Dit deel wordt dan ingehouden op de betaling van van uw loon, uitkering of pensioen. U ontvangt dan dus minder op uw bankrekening. Als er geld wordt ingehouden van uw loon, noemen we dat loonbeslag. Dit ingehouden deel van uw inkomen wordt verdeeld over uw schuldeisers.
Als er beslag is gelegd op uw inkomen, moet er een minimum bedrag overblijven om de basiskosten voor uw levensonderhoud te kunnen betalen. Daar heeft u recht op. Dit minimum bedrag noemen we de beslagvrije voet. U kunt uw beslagvrije voet zelf narekenen op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl(externe link)

Heeft u te maken met een incassoprocedure en weet u niet wat u kunt doen? Neem contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat uw mogelijkheden zijn.

Ik wil hulp bij het aanpakken van mijn schulden