Wat kunt u van Avres verwachten?

Avres vindt het belangrijk u goed te informeren over uw rechten en plichten als u een uitkering ontvangt. Op die manier weet u waar u aan toe bent.

Informatie als u een uitkering gaat ontvangen

Op het moment dat wij aan u een uitkering toekennen, ontvangt u van ons een beschikking. Dat is een brief die gaat over uw persoonlijke situatie. Hierin staat informatie over:

 • hoeveel uitkering u per maand gaat ontvangen
 • wanneer uw uitkering start
 • informatie over uw vakantiegeld
 • informatie over uw eigen vermogen
 • informatie over uw arbeidsverplichtingen
 • informatie over uw inlichtingenplicht
 • of u voldoet aan het vereiste taalniveau
 • wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing
 • hoe u contact met ons kunt opnemen

Introductiepakket

Als uw uitkering start zal ons Klantcontactcentrum u ons introductiepakket sturen. Wij vinden het immers belangrijk dat u weet wat Avres verder voor u kan betekenen. Daarom sturen we u de volgende informatie:

 • Een overzicht van de financiële regelingen van Avres;
 • De inkomenskaart: een overzicht van de landelijke en lokale financiële regelingen;
 • Een toelichting op onze schulddienstverlening en welke hulp we u kunnen bieden;
 • De hoogte van de uitkeringen;
 • Een folder van Stichting Leergeld;
 • Informatie over de cliëntenraad;
 • Informatie over de Avres vertrouwenspersoon.

Daarna neemt een medewerker van het Klantcontactcentrum contact met u op om het introductiepakket toe te lichten.

Niet eens met de beslissing?

Uiteraard bereiden we onze beslissingen over uw uitkering zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat u het altijd met ons besluit eens bent. U kunt bezwaar maken tegen ons besluit.

Als Avres een besluit neemt over uw uitkering, sturen we u daar een brief over. Deze brief heet een beschikking. In elke brief staat ons telefoonnummer. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u ons eerst bellen, zodat wij ons besluit kunnen toelichten. Komt u er niet met ons uit? Dan kunt u bezwaar maken tegen ons besluit. In onze brieven staat hoe u dit kunt doen. 

Privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Avres uw persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres of telefoonnummer.

Avres hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U mag dus van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt.

Hier vindt u onze algemene privacy verklaring 

Meer weten over uw verplichtingen? Lees hier wat Avres van u verwacht