Zelfstandigen met kinderen tot 18 jaar

Ontving u Tozo en/of heeft u schulden en heeft u kinderen onder de 18 jaar? Wellicht komt u dan in aanmerking voor onze speciale regelingen voor ouders met minderjarige kinderen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in bijvoorbeeld schoolkosten of kosten voor sport- en culturele activiteiten van uw kinderen. Avres werkt daarvoor samen met Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders met een laag inkomen kunnen hiervoor een aanvraag doen. 

Website Stichting Leergeld

Sam&

U wilt dat uw kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting blijven gaan, net als leeftijdsgenoten. Sam& springt bij als u als ondernemer door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder te besteden hebt en u zich dit nu niet kunt veroorloven.

Website Sam&