Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. U kunt dit geld gebruiken voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand voor grote uitgaven aanvragen met een digitaal aanvraagformulier. 

DigiD linkVraag bijzondere bijstand aan

Wanneer kunt u gebruik maken van bijzondere bijstand?

 • De kosten ontstaan door bijzondere of dringende omstandigheden
 • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk
 • U heeft niet kunnen sparen voor deze kosten
 • U heeft niet voldoende inkomen of eigen vermogen
 • U kunt de kosten niet anders vergoed krijgen, bijvoorbeeld via zorgverzekering
 • U kunt de kosten niet uitstellen
 • U kunt geen lening krijgen
 • U heeft de kosten nog niet betaald

Bestaat er een andere voorziening, waar u gebruik van kunt maken voor deze kosten? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan studiefinanciering, een (zorg)verzekering, Wmo of WLZ.

Voorbeelden van kosten die in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand zijn:

 • Beschermingsbewind opgelegd door kantonrechter
 • Dieetkosten (bij vaststelling medische noodzaak)
 • Extra stookkosten (op grond van medische noodzaak)
 • Maaltijdvoorziening
 • Rechtsbijstand en griffierecht
 • Reiskosten voor bezoek aan een familielid in het ziekenhuis, voor bezoek aan een gedetineerd familielid.
 • Studiegeld
 • Uitvaartkosten
 • Verhuis- en inrichtingskosten
 • Waskosten en kosten extra kleding
 • Woonkostentoeslag

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten hebt gemaakt

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Vraag dit dan aan voordat u de kosten betaalt en lever bij uw aanvraag een pro-forma nota in. Dit is een bon die een bedrijf voor u kan opstellen, zodat u ons kan laten zien hoeveel de kosten worden.

Lening

Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening. De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen. Er wordt geen rente berekend bij aflossing bijzondere bijstand.

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.