Inkomsten naast uw uitkering

In sommige gevallen mag u andere inkomsten naast uw uitkering hebben en/of voor een deel houden. Dat noemen we inkomstenvrijlating. 

Inkomstenvrijlating

Gaat u werken, bent u ouder dan 27 jaar en ontvangt u daarnaast een uitkering? Dat heeft u mogelijk recht op een vrijlating van uw inkomsten. Dit betekent dat wij niet alle inkomsten, die u zelf verdient, in mindering brengen op de uitkering. Er zijn 3 soorten vrijlatingen:

  1. De algemene inkomstenvrijlating: de inkomsten uit werk worden voor 25% vrijgelaten gedurende maximaal 6 maanden. U mag dus een gedeelte van uw zelfverdiende inkomsten zelf houden.
  2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: deze vrijlating geldt voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
  3. Vrijlatingsregeling medisch urenbeperkten: Deze inkomstenvrijlating van 15% is bedoeld voor mensen die door een medische urenbeperking niet meer dan 30 uur per week kunnen werken. Avres laat door UWV onderzoeken of er sprake is van een medische urenbeperking.

Hoogte van de algemene vrijlating

De hoogte van de vrijlating is:

  • 25% van de inkomsten uit werk, tot maximaal € 264,00, bij een uitkering op grond van de Participatiewet
  • € 418,46  bij een IOAW of een IOAZ uitkering

U hoeft deze vrijlating niet bij Avres aan te vragen. Start u met (parttime) werk? Dan zorgt Avres voor de vrijlating op uw eigen inkomen bij het berekenen van uw aanvullende uitkering.

Aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders

Van de aanvullende inkomstenvrijlating kunt u gebruik maken, na de periode waarin u algemene inkomstenvrijlating had. Deze is er voor alleenstaande ouders, die werken en die een kind of kinderen hebben van jonger dan 12 jaar oud. Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit werk, tot een maximum van € 164,73 netto per maand. De periode is maximaal 30 maanden. Wordt uw (jongste) kind 12 jaar? Dan stopt het recht op deze aanvullende inkomstenvrijlating.

Giften 

Ontvangt u een gift van iemand? Tot maximaal € 1.200 euro per jaar laten wij giften vrij. Dat betekent dat wij een gift pas gaan verrekenen met uw uitkering als het totaal van de giften hoger is dan € 1.200. Een gift kan bestaan uit geld of uit goederen.

Hoe werkt het?

Heeft u een gift ontvangen? Dan stuurt u ons een e-mail op info@avres.nl. In die e-mail noemt u het bedrag dat u als gift heeft ontvangen. Is het totaal van de giften minder dan € 1.200 per jaar? Dan noteren we dat u de giften heeft ontvangen, maar we trekken het niet van uw uitkering af.

U ontvangt dan dus uw uitkering en uw gift mag u ook houden. Is het totaal van de giften hoger dan € 1.200 euro per jaar, bijvoorbeeld € 1.400 euro? Dan zullen wij het bedrag dat hoger is dan € 1.200 euro als inkomsten van uw uitkering aftrekken. We houden dan dus rekening met € 200 euro inkomsten.

Vrijwilligersvergoeding

Heeft u een contract of overeenkomst voor vrijwilligerswerk dat u doet? Dan korten wij de vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding niet op uw uitkering, als deze niet hoger is dan € 210,- per maand én niet hoger dan € 2.100,- per kalenderjaar. Geef aan Avres door dat u vrijwilligerswerk doet of gaat doen en wij geven u meer informatie over deze regeling.

Toeslagen van Belastingdienst

De Belastingdienst betaalt verschillende toeslagen uit aan mensen die belasting betalen. Bepaalde toeslagen worden gekort op uw uitkering. Avres kan u hierover meer informatie geven. De toeslagen aanvragen kunt u doen bij de Belastingdienst.

Wanneer de Belastingdienst vraagt naar uw belastbaar inkomen over 2024, kunt u onderstaande bedragen als schatting noemen:

  • Gehuwd, per partner: € 12.124,-
  • Alleenstaande/ alleenstaande ouder: € 19.107,-

Deze bedragen gelden voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd. Het gaat hier om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de inkomsten uit arbeid die u heeft. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.