Toegankelijkheid

Iedereen die onze website gebruikt moet informatie makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we op deze website zoveel mogelijk volgens de Europese richtlijnen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de site. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk wordt voor iedereen.

Europese richtlijn voor toegankelijkheid

Nederlandse overheidsinstanties moeten bij het aanbieden van digitale diensten een gebruiksvriendelijke en een voor verschillende doelgroepen toegankelijke website hebben. Dit is vastgesteld in Besluit digitale toegankelijkheid. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.

Avres probeert zo goed mogelijk te voldoen aan deze toegankelijkheidseisen, omdat wij het belangrijk vinden dat onze dienstverlening voor iedereen beschikbaar is. Wij hebben zodoende de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. U kunt een email sturen naar: communicatie@avres.nl. 

Label toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van www.avres.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.