Heeft u al lange tijd een laag inkomen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag of voor een extra bijdrage om huishoudelijke apparaten te kopen.

Inkomenstoeslag

Als u al minstens 3 jaar een laag inkomen heeft, kunt u misschien een toeslag krijgen: de inkomenstoeslag. De hoogte van de bijdrage hangt af van uw gezinssituatie:

  • € 350 euro per jaar voor een alleenstaande
  • € 450 euro per jaar voor een alleenstaande ouder
  • € 500 euro per jaar voor gehuwden

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Vraag de individuele inkomenstoeslag aan

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Uw inkomen  was de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • Uw vermogen is niet hoger dan toegestaan voor een uitkering;
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen.

Extra bijdrage om huishoudelijke apparaten te kopen

Als u kinderen van onder de 18 heeft en 5 jaar of langer een laag inkomen, kunt u gebruik maken van de regeling duurzame gebruiksgoederen. Het moet gaan om de aanschaf, vervanging of reparatie van huishoudelijke apparaten. Het maximale bedrag is € 400. U kunt het bedrag 1 keer in de 5 jaar aanvragen.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Vraag de regeling duurzame gebruiksgoederen aan

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

  • Uw inkomen  was de afgelopen 5 jaar gemiddeld niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • Uw vermogen is niet hoger dan toegestaan voor een uitkering;

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld (120% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Alleenstaande (woont in een instelling) € 428,08
Alleenstaande tot 21 jaar € 307,24
Alleenstaande, 21 jaar of ouder 1.244,56
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder € 1.518,31
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder € 1.777,92
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd € 1.382,89
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd € 1.872,50    

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.