Heeft u al lange tijd een laag inkomen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag of voor een extra bijdrage om huishoudelijke apparaten te kopen.

Inkomenstoeslag

Als u al minstens 3 jaar een laag inkomen heeft, kunt u misschien een toeslag krijgen: de inkomenstoeslag. De hoogte van de bijdrage hangt af van uw gezinssituatie:

  • € 380 euro per jaar voor een alleenstaande
  • € 488 euro per jaar voor een alleenstaande ouder
  • € 542 euro per jaar voor gehuwden

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.


Voor inwoners van de gemeente  GorinchemMolenlanden en Vijfheerenlanden :

DigiD linkVraag de individuele inkomenstoeslag aan

 

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
  • Uw inkomen  was de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen.
  • Uw vermogen is niet hoger dan:
Alleenstaande€  7.575,-
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend € 15.150,-

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen.
We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen (zoals meubels, wasmachine, koelkast of televisie) en de overwaarde van uw eigen woning voor zover dit minder bedraagt dan € 64.100,00 (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Extra bijdrage om huishoudelijke apparaten te kopen

Als u kinderen van onder de 18 heeft en 5 jaar of langer een laag inkomen, kunt u gebruik maken van de regeling duurzame gebruiksgoederen. Het moet gaan om de aanschaf, vervanging of reparatie van huishoudelijke apparaten. Het maximale bedrag is € 400. U kunt het bedrag 1 keer in de 5 jaar aanvragen.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.


Voor inwoners van de gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden:

DigiD linkVraag de regeling duurzame gebruiksgoederen aan


Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

  • Uw inkomen was de afgelopen 5 jaar niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • Uw vermogen is niet hoger dan:
Alleenstaande€  7.605,00
Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend € 15.210,00

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens die hieronder wordt vermeld? 130% van de geldende bijstandsnorm. Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Norm130%
Alleenstaande (woont in een instelling)€ 478,77
Alleenstaande tot 21 jaar€ 370,94
Alleenstaande, 21 jaar of ouder€ 1.502,53
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder€ 1.823,19
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€ 2.146,45
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.676,71
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.276,85  
Gehuwden (wonen in een instelling)€ 790,05

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.