Heeft u een uitkering? Dan mag u per jaar maximaal 28 dagen (4 weken) naar het buitenland.

Uw verblijf in het buitenland aan Avres doorgeven

U mag vier weken per jaar met behoud van uw uitkering naar het buitenland. U kunt deze weken in één keer of verspreid opnemen. U vraagt toestemming aan Avres door een formulier in te vullen en digitaal naar ons te versturen. Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD nodig.

DigiD linkGeef verblijf in het buitenland door

Verblijft u langer dan 4 weken of zonder toestemming van Avres in het buitenland? Dan blokkeren of beëindigen wij uw uitkering.

Terugkomst verblijf in het buitenland

Bij terugkomst dient u zich de eerstvolgende dag te melden via een digitaal formulier. Hiervoor heeft u ook een DigiD nodig.

DigiD linkGeef terugkeer uit buitenland door

Langer dan vier weken in het buitenland?

Blijft u langer dan vier weken in het buitenland? Dan blokkeert of beëindigt Avres uw uitkering en legt u een maatregel of een boete op.
Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u niet kunt terugkeren uit het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geworden? Ook dan blokkeert Avres uw uitkering. Geef bijzondere omstandigheden altijd zo snel mogelijk aan ons door.

Vakantie in Nederland hoeft u niet bij ons te melden.