FAQ Ondersteuning toeslagenaffaire

Staat Avres los van de Belastingdienst?

Ja. Avres staat los van de Belastingdienst.

Hoe dien ik private schulden in?

U kunt vanaf 5 januari 2022 uw openstaande private schulden en achterstallige betalingen indienen bij SBN (Sociale Banken Nederland). Private schulden zijn schulden bij organisaties die geen overheid zijn. Bijvoorbeeld schulden die u bij een postorderbedrijf als Bol.com heeft of een niet betaalde tandartsrekening of een huurachterstand bij een verhuurder. Het Kabinet heeft besloten om private schulden van gedupeerden zoveel mogelijk over te nemen en af te betalen.

U dient uw private schulden in bij het online loket op de website van SBN. Het is ook mogelijk om een formulier te downloaden, zodat u de schulden per post kunt indienen. U vindt het formulier vanaf 5 januari 2022 op www.sbn.nl.

Eindigt uw pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022? Dien dan uw private schulden vóór die datum in bij SBN. Als u uw private schulden namelijk niet op tijd indient, kunnen schuldeisers (opnieuw) uw openstaande schulden invorderen. 

Moet ik eerst naar de Belastingdienst voor ik naar Avres kan?

Nee. Ook als u nog geen contact met de Belastingdienst heeft gehad, kunt u contact opnemen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u als u gedupeerd bent in gesprek kunt gaan met de Belastingdienst.

Kan Avres mijn schuld bij de Belastingdienst kwijtschelden?

Nee, Avres kan geen geld (terug)betalen. De Belastingdienst moet dit zelf doen. Avres kan u daarvoor in contact brengen met een persoonlijk zaakbehandelaar van de Belastingdienst. Avres zal met u in gesprek gaan om te kijken welke hulpvragen u heeft op diverse leefgebieden zoals: financiën, werk, zorg, opvoeding en/of huisvesting.

Ik heb al contact met de Belastingdienst. Moet ik dan ook nog naar Avres?

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met Avres als u er met de Belastingdienst niet uitkomt. Of als u hulp nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan: hulp bij schulden, gezondheid, werk of dagbesteding, uw gezin en dreigende huisuitzetting. We helpen ook door inkomsten, vaste lasten en schulden samen met u goed in kaart brengen. En de administratie op orde te krijgen. Zo wordt duidelijk wat er moet gebeuren en/of wat u zelf kunt doen.

Wat doet de Belastingdienst zelf?

De Belastingdienst werkt aan herstel en komt gezinnen tegemoet die zijn geraakt. In eerste instantie door aan alle gezinnen die als gedupeerde zijn aangemerkt een eerste compensatie van 30.000 euro te betalen. Ook kan het zijn dat de Belastingdienst de eerdere terugvorderingen herziet en verlaagt of helemaal ongedaan maakt.

Voor welke compensatie kom ik in aanmerking?

Het kan zijn dat de Belastingdienst geld terug geeft dat u niet had hoeven terugbetalen, de vorderingen van de belastingdienst worden dan kwijtgescholden. Maar het optreden van de belastingdienst kan ook andere gevolgen voor u hebben gehad. Daarom kan soms ook een extra bedrag van €30.000 worden betaald. Dat heet compensatie. Dit wordt ook wel de ‘Catshuisregeling’ genoemd. 

Als uw schade meer is dan de uit te betalen eerste compensatie van 30.000 euro, dan kan de Commissie Werkelijke Schade onderzoek doen. Neem contact op met de Belastingdienst als u daar meer over wilt weten.

U kunt daarvoor bellen naar: 0800 – 2 358 358. Of ga naar de contactpagina van het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag.

Ik ben gedupeerd en krijg de 30.000 euro compensatie. Ik heb ook schulden. Wat moet ik nu doen?

Het is belangrijk dat u weet om hoeveel schulden het gaat. En ook wie de schuldeisers zijn. Als u dat niet (precies) weet, kunnen wij u helpen met het uitzoeken van de schulden.

Schulden bij overheid: Heeft u als gedupeerde schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen? Deze organisaties schelden in principe alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. Ook zijn er afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze organisaties schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe ook kwijt. Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. De 30.000 euro compensatie zal dan niet worden gebruikt voor het aflossen van deze schulden.

Heeft u schulden bij andere schuldeisers: Bijvoorbeeld een huurschuld, een schuld bij de zorgverzekering of een energieleverancier, bij de tandarts of bij een telefoon- of internetbedrijf? Er is nu een wet waardoor die schulden een jaar lang niet geïnd mogen worden. Dat jaar gaat in op het moment dat de 30.000 euro aan u wordt uitgekeerd. Dit wordt de pauzeknop genoemd.

Dreigt ondertussen beslaglegging, ontruiming of executie door een deurwaarder? Laat de deurwaarder dan direct weten dat u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire. De deurwaarder moet dan contact opnemen met de Belastingdienst. Neem zo spoedig mogelijk contact met Avres op als dit niet helpt.

U vindt meer informatie over de toeslagenaffaire en schulden op deze pagina bij de Belastingdienst.

Ik ben gedupeerde met schulden en de 30.000 euro is aan mijn bewindvoerder betaald. Moet die het geld aan mij geven?

Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven. Dat hangt van zaken als:

  • Zit u in de WSNP (opgelegd door de rechter) en heeft u daarom een bewindvoerder?
  • Heeft u een vrijwillige schuldenregeling via Avres?
  • Hoeveel schulden heeft u?
  • Bij wie heeft u deze schulden?
  • Tot wanneer loopt een eventuele schuldenregeling?

Neem contact op met Avres.

Is er gratis juridische hulp voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire?

Ja, de Belastingdienst/Toeslagen heeft een regeling voor gratis rechtsbijstand voor de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Als u dat wilt kunt u kosteloos een advocaat krijgen. Deze gratis rechtsbijstand is beschikbaar via de Raad voor Rechtsbijstand.

Er zijn 2 voorwaarden:

  1. U hebt een procedure bij de Belastingdienst/Toeslagen lopen die gaat over herstel van geleden schade in de toeslagenaffaire.
  2. U hebt géén rechtsbijstandverzekering die de volledige kosten van rechtsbijstand in het kader van de herstelregeling dekt.

De afgelopen tijd zijn sommige ouders benaderd door bedrijven of personen die juridische hulp aanbieden. Hulp aanbieden is niet verboden. Het is wel belangrijk dat een aanbieder duidelijke informatie geeft over wie zij zijn, wat ze precies voor u kunnen doen en wat het kost. U kunt bij de Raad voor Rechtsbijstand informeren of de bewuste advocaat onder de regeling valt en kan worden toegevoegd.

Heeft u andere vragen?

Neem contact met op met Avres:

  • U kunt bellen naar  0183-650200. Geef uw telefoonnummer door. Een medewerker van Avres belt u dan terug.
  • U kunt een email sturen met uw gegevens naar info@avres.nl

Geef  in beide gevallen het telefoonnummer door, waarop u gebeld wilt worden.  En vermeld dat u een gedupeerde bent van de toeslagenaffaire.