Het hebben van een chronische ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor kunt u een extra bijdrage krijgen. Heeft u een kind met een handicap of chronische ziekte? Ook dan kunt u kunt de bijdrage voor uw kind aanvragen. De bijdrage is € 380,- euro per jaar.

Aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen met een digitaal aanvraagformulier.

Voor inwoners van de gemeente GorinchemMolenlanden en Vijfheerenlanden:

DigiD linkVraag de bijdrage chronische ziekte / beperking aan

 

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

 • U bent chronisch ziek en/of heeft een beperking;
 • U bent inwoner van een Avres-gemeente;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
 • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage voor extra kosten bij chronische ziekte of beperking moet uw vermogen* lager zijn dan € 21.330,00 als alleenstaande (ouder) of € 42.660,00 als u gehuwd/samenwonend bent.
 • Heeft u een kind met een chronische ziekte of beperking? U kunt deze extra bijdrage voor hen aanvragen.

*) Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek). 

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Als u een aanvraag doet, kijken wij of u voldoet aan de voorwaarden. Heeft u een chronische ziekte of beperking of heeft uw kind dat? U kunt dit aantonen door een kopie van één van onderstaande documenten naar ons op te sturen. 

 • Het bewijs dat u voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent;
 • Een bewijs van een verstrekte voorziening in het kader van de WMO;
 • Een indicatie WLZ (Wet Langdurige Zorg)
 • Dat u langdurige thuiszorg nodig heeft als gevolg van een handicap of chronische ziekte;
 • Een toegekende parkeerkaart gehandicapte;
 • Recepten van medicijnen die u moet gebruiken voor uw chronische ziekte of beperking;
 • Een toegekende (privé) parkeerplaats gehandicapte.

Inkomensgrens

Is uw inkomen lager dan de inkomensgrens van 130%  die hieronder wordt vermeld? Dan kunt u gebruik maken van de minimaregelingen van Avres. Het betreft dan uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Norm130%
Alleenstaande tot 21 jaar€ 391,42
Alleenstaande, 21 jaar of ouder€ 1.585,53
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder€ 1.875,53
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€ 2.265,04
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.760,81
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.386,42
Alleenstaande (woont in een instelling)€ 544,04
Gehuwden (wonen in een instelling)€ 875,90

Vragen?

Heeft u hulp nodig of vragen? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.