Kwam u naar Nederland om met uw partner te trouwen of samen te wonen? Dan bent u een gezinsmigrant. Avres helpt u de Nederlandse taal en cultuur te leren. Samen met u maken we daar een plan voor. Inburgeren bestaat uit een aantal stappen. U heeft hier drie jaar de tijd voor.

Toets

Als eerste melden wij u aan voor een toets bij taalschool IVIO. Dit is de leerbaarheidstoets. U krijgt de toets om te kijken hoe snel u de Nederlandse taal kunt leren. U maakt een aantal opdrachten. Sommige opdrachten zijn makkelijk, andere moeilijk. De toets is géén examen. U hoeft zich niet voor te bereiden. U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging van IVIO.

Kennismaking en brede intake

Heeft u de toets gemaakt? Dan nodigt de consulent inburgering u uit voor een kennismakingsgesprek en brede intake. Tijdens dit gesprek bespreekt u onder andere de uitslag van de toets, uw werkervaring, uw interesses en uw plannen in Nederland. U krijgt ook informatie en advies over inburgering.

Plan voor inburgering

Nadat we u beter hebben leren kennen, bekijken we samen met u welke inburgeringsroute het beste bij u past. Dit leggen we vast in het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staat wat u gaat doen om in te burgeren.

Taalcursus

U kunt zelf een school kiezen, waar u Nederlands gaat leren. De consulent inburgering kan u helpen bij kiezen van een school. U betaalt de cursus en het examen zelf. Als dat nodig is, kunt u hiervoor geld lenen bij DUO.

Nederlandse waarden

Een verplicht onderdeel van uw inburgering is kennismaken met Nederlandse normen en waarden welke regels zijn er en wat vinden we in Nederland belangrijk. U leert bijvoorbeeld dat iedereen in Nederland gelijk is, en dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Vluchtelingenwerk organiseert dit. U volgt workshops en gaat op een excursie. Het duurt in totaal 16 uur en is gratis. Dit onderdeel heet het participatieverklaringstraject (PVT). Na afloop van de cursus ondertekent u de participatieverklaring. U verklaart hiermee dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving en dat u respect heeft voor dat wat belangrijk is in Nederland. 

Meedoen en werken

U krijgt ook informatie over werken en meedoen in Nederland. In de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) leert u bijvoorbeeld welke beroepen passen bij uw opleiding of ervaring, en hoe u een baan kunt zoeken. Daarnaast doet u 40 uur werkervaring op. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of bedrijven te bezoeken. U sluit dit onderdeel af met een gesprek. Daarin bespreekt u wat u heeft geleerd, wat voor werk u wilt doen in de toekomst en welke hulp u nog nodig heeft.

Dit onderdeel is gratis en verplicht. Als u al werk heeft, kunt u in bepaalde gevallen toestemming krijgen om dit onderdeel niet te volgen.

Ingeburgerd!

Als u alle stappen van uw Plan Inburgering en Participatie (PIP) heeft doorlopen, bent u ingeburgerd.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor uw inburgeringstraject als gezinsmigrant? Vul dan het formulier in:

Aanmelden gezinsmigrant