Avres helpt mensen hun plek in de maatschappij (weer) te vinden. Dat doen we ook voor mensen die nieuw in Nederland zijn.

Avres begeleidt zowel statushouders als gezinsmigranten bij hun inburgering. U bent statushouder als u als vluchteling naar Nederland kwam en nu een verblijfsvergunning hebt. Kwam u naar Nederland om met uw partner te trouwen of samen te wonen? Dan bent u een gezinsmigrant.

Wilt u zich aanmelden voor uw inburgeringstraject als gezinsmigrant? Vul dan het formulier in:

Aanmelden gezinsmigrant

Heeft u vragen over uw traject? Mail dan naar: statushouders@avres.nl.