Als u uw geldproblemen wilt oplossen of schulden wilt voorkomen, is het belangrijk dat u inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven. Dan kunt u proberen of u zelf uw geldproblemen kunt oplossen.

Voorkom dat schulden groter worden

Blijf niet te lang zitten met betaalachterstanden. Hoe sneller u bij ons komt met uw vraag, hoe sneller wij u advies of hulp kunnen geven. Zo voorkomt u dat uw schulden groter worden. Want hoe groter de schulden zijn, hoe lastiger het is om ze op te lossen. 

Omgaan met betaalachterstanden

Schulden beginnen vaak met een betaalachterstand. Misschien heeft u al enkele betalingsherinneringen of aanmaningen ontvangen. Bedenk dat daardoor het te betalen bedrag alleen maar hoger wordt.

Maak een betalingsplan

U maakt afspraken waar u zich aan kunt houden, door een betalingsplan te maken. Zet al uw inkomsten en uitgaven op papier. Bepaal welk bedrag u per maand kunt missen om uw schulden af te betalen. Dit bedrag is de basis van de betalingsregeling die u gaat treffen. Wees realistisch, zodat het ook daadwerkelijk lukt om de schulden af te lossen.

Tips:

  • U kunt een betalingsplan maken op papier, door maandelijks bij te houden wat u ontvangt en wat u uitgeeft. U kunt ook een online begroting maken, met hulp van het gratis Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud. 
  • De website Zelfjeschuldenregelen (nibud.nl) helpt u met het maken van een betalingsplan. Ook vindt u er voorbeelden van brieven die u naar uw schuldeisers kunt sturen.

Tref een betalingsregeling

Ontvangt u een aanmaning of betalingsherinnering en kunt u deze niet in één keer betalen? Neem altijd contact op met het bedrijf of de organisatie waar u aan moet betalen. Spreek een betalingsregeling af en houd u daaraan. Dit klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Want u heeft ook vaste lasten. En u moet boodschappen doen. Let op dat u geen afspraken maakt die u niet kunt nakomen.

Lukt het niet? Neem contact met ons op!

Werkt uw schuldeiser niet mee aan een betalingsregeling? Dan heeft u alles geprobeerd om uw betaalachterstand zelf op te lossen, maar is het helaas niet gelukt. We bekijken graag samen de mogelijkheden om uw betaalachterstand op te lossen. Zo voorkomt u dat uw schuldeiser een incassoprocedure gaat opstarten. 
Wacht daar niet te lang mee. Hoe sneller u contact met ons opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen om uw geldzaken weer op orde te krijgen. Laat uw schulden in ieder geval niet oplopen. Want hoe groter de schulden zijn, hoe lastiger het is om ze op te lossen. 

Ik wil hulp bij het aanpakken van mijn schulden

Team Vroeg Erbij helpt bij betalingsachterstanden

Laat betalingsachterstanden nooit oplopen. Kom in actie en zet die eerste stap! Ons Team Vroeg Erbij kan u hierbij helpen.
Bel 0183 650 200. Of mail uw naam en telefoonnummer naar vroegerbij@avres.nl, dan bellen wij u. Wij helpen u graag.