Wanneer organisaties een contract hebben met gemeenten in onze regio, voor het leveren van diensten of producten, is de kans groot dat zij te maken hebben met een Social Return verplichting. Dat betekent dat we van hen verwachten dat ze zich inzetten voor het bieden van werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen, die moeite hebben om zelfstandig werk te vinden.

Taalontwikkeling in productieomgeving

Avres gaat dan met de desbetreffende organisatie op zoek naar een Sociaal Return invulling die het beste past bij de mogelijkheden van die organisatie. Zo ook met Tevan, een bedrijf dat schoonmaakmiddelen maakt, verpakt en verhandelt. Avres accountmanager Stijn Schuller vertelt: “We kwamen al snel uit bij de inpak- en stickerwerkzaamheden binnen Tevan. Een mooie werkervaringsplek voor analfabete statushouders, die er op de werkvloer aan hun taalvaardigheid kunnen werken. Ook is het een mooie eerste stap op de arbeidsmarkt, waarin kandidaten arbeidsritme opbouwen en hun capaciteiten kunnen tonen. De vergoeding die Tevan ons voor de gewerkte uren betaalt, kunnen wij weer inzetten voor de opleiding van de kandidaten.”

Werkervaring in gehandicaptenzorg

Een heel ander voorbeeld is de Stichting Zorgboeren Zuid Holland, die voor de gemeenten in onze regio werk verricht in het kader van WMO en Jeugdwet. Accountmanger Mirjam van der Weide: “Eén van de aangesloten zorgboeren is ook eigenaar van Het Fijnproevertje in Hoornaar, een delicatessewinkel waar jongeren met een beperking kunnen participeren en integreren in de maatschappij. Een cliënt van ons wil graag werken in de gehandicaptenzorg, maar heeft hierin geen ervaring. Het Fijnproevertje bood haar een ontwikkelplek aan. Gedurende een periode van drie maanden heeft zij er gewerkt, met behoud van uitkering. Ze heeft werkervaring op kunnen doen en bovenal heeft zij ervaren dat zij echt heel graag in de gehandicaptenzorg wil werken. Kortom: zij is klaar om bemiddeld te worden naar werk!”

Creativiteit

Avres is van mening dat Social Return een krachtig instrument is, als er oog is voor de mogelijkheden van alle betrokken en bereidheid om creatief om te gaan met de invulling. “Een betaalde baan bij de gecontracteerde organisatie is in eerste instantie het uitgangspunt. Maar als die mogelijkheid er niet is, kijken we samen naar een passende alternatieve invulling. Bij het invullen van de social return verplichting streven we een win-win-win situatie na: een win voor werknemers die het op eigen kracht niet redden, een win voor de werkgevers en een win voor de gemeenten van de AV-regio.”

Ondernemers die advies willen over de invulling van hun social return invulling, kunnen terecht bij Adviespunt SR via 0183-655603 of secretariaat@avres.nl.