Voorstellen bestuur

 • Openbare Kennisgeving

  Openbare Kennisgeving

  Agenda vergadering algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Avres 15 februari 2019
  Tijdstip: 13:30 – 16:00 uur
  Locatie: Avres, Meerkerk, Energieweg 39, vergaderzaal 101

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Notulen vergadering algemeen bestuur Avres 20 december 2018.
  3. Mededelingen/ingekomen stukken.
  4. Constituerend beraad algemeen bestuur (ter besluitvorming in het algemeen bestuur)
  5. Wijziging gemeenschappelijke regeling (doorgeleiding vanuit het algemeen bestuur ter besluitvorming in de raden)
  6. Wijziging uittredingsregeling Avres (doorgeleiding vanuit het algemeen bestuur met het oog op zienswijzeprocedure raden)
  7. Kaderbrief begroting 2020 (opiniërend in het algemeen bestuur).
  8. Regeling budgethouderschap Avres 2019 (ter besluitvorming in het algemeen bestuur).
  9. Rondvraag en sluiting

  Graag stellen wij het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan u voor:

  Lizanne Lanser

  Functie: Voorzitter Algemeen Bestuur
  Gemeente: Molenlanden


  Eelke Kraaijeveld

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Gorinchem


  Cees Taal

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Vijfheerenlanden


  Marcel Verweij

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Vijfheerenlanden  Dick van Zanten

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Gorinchem


  Bram Visser

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Molenlanden


  Dagelijks Bestuur

  • Lizanne Lanser (voorzitter)
  • Eelke Kraaijeveld (1e vice voorzitter)
  • Cees Taal (2e vice voorzitter)