Voorstellen bestuur

 • Openbare kennisgeving

  Agenda algemeen bestuur Avres 24 september 2020
  Tijdstip: 09:00 - 10:30 uur
  Locatie: Avres, locatie Meerkerk, vergaderzaal 101

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag vergadering algemeen bestuur 9 juli 2020
  3. Mededelingen
      -Tussenrapportage gevolgen Coronacrisis
  Besluitvormend:
  4. Zomernota 2020
  5. Verordening vestiging uitsluitend recht collectieve ziektekostenverzekering 2021
  6. Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2020 (inclusief mandaatregister)
  7. Rondvraag en sluiting
  8.a Programma van eisen aanbesteding accountantscontrole

  Graag stellen wij het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan u voor:


  Lizanne Lanser

  Functie: Voorzitter Algemeen Bestuur
  Gemeente: Molenlanden


  Eelke Kraaijeveld

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Gorinchem


  Cees Taal

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Vijfheerenlanden


  Marcel Verweij

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Vijfheerenlanden  Dick van Zanten

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Gorinchem


  Bram Visser

  Functie: lid Algemeen Bestuur
  Gemeente: Molenlanden


  Dagelijks Bestuur

  • Lizanne Lanser (voorzitter)
  • Eelke Kraaijeveld (1e vice voorzitter)
  • Cees Taal (2e vice voorzitter)