Huishoudens met een laag inkomen kunnen de energietoeslag 2023 aanvragen. Dit bedrag is bedoeld om mensen te helpen bij het betalen van de hogere energierekening.

Hoogte van de energietoeslag

In de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem is de energietoeslag 2023 € 800,-. U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot en met 30 juni 2024. Er is geen energietoeslag 2024.

Heeft u de energietoeslag van 800 euro in 2023 al gehad? Dan hoeft u geen aanvraag meer te doen, want dan heeft u alles ontvangen waar u recht op heeft.

Aanvragen

U kunt de energietoeslag aanvragen via onderstaande aanvraagformulieren. Kies de gemeente waarin u woont:

Aanvraagformulier Gorinchem / Molenlanden

Aanvraagformulier Vijfheerenlanden 

Voorwaarden

Aanvragen is mogelijk, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Over uzelf:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsdocument
 • U woont in de gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden of Gorinchem

Over uw woning:

U bent de hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van uw woning. Dit is zo wanneer:

 • U voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam heeft staan
 • Of als de energieaansluiting op uw naam staat

Er wordt één energietoeslag uitbetaald per huishouden.

Over uw inkomen:

 • Uw netto inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (gemeenten Gorinchem en Molenlanden)
 • Uw netto-inkomen is lager dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (gemeente Vijfheerenlanden)

In de volgende situaties krijgt u geen energietoeslag:

 • U heeft in 2023 de energietoeslag van € 800,- al gehad
 • U bent dak- of thuisloos
 • U woont in een instelling
 • U studeert. Studenten ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO betaalt deze tegemoetkoming vanaf januari 2024 automatisch uit aan de studenten die er recht op hebben.
 • U bent jonger dan 21 jaar. Heeft u woonkosten en heeft u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de inkomensgrenzen (120% of 130% van de bijstandsnorm):

Het gaat om uw maandelijkse netto inkomen, zonder vakantiegeld.

Bij wisselende inkomsten wordt het gemiddeld inkomen over de afgelopen 3 maanden genomen. 

 

120% bijstandsnorm

Gorinchem en Molenlanden

130% bijstandsnorm 

Vijfheerenlanden

Alleenstaande, 21 jaar of ouder€ 1.463,57€ 1.585,53
Alleenstaande ouder, 21 jaar of ouder€ 1.753,57€ 1.875,53
Gehuwden/samenwonenden 21 jaar of ouder€ 2.090,81€ 2.265,04
Alleenstaande AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.625,37€ 1.760,81
Gehuwden/samenwonenden AOW-gerechtigde leeftijd€ 2.202,84€ 2.386,42

Geldt er een vermogensgrens?

Er geldt geen vermogensgrens.

Berekening inkomen bij schulddienstverleningstraject/ beslag op inkomen

Huishoudens in een schulddienstverleningstraject hebben recht op de energietoeslag. Een schulddienstverleningstraject is een:

 • MSNP (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen): dit is een schuldbemiddeling of een saneringskrediet via Avres
 • WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Beslag op inkomen

Er is ook recht op energietoeslag als er een executoriaal beslag ligt op het inkomen. Het inkomen is dan alleen het deel van het inkomen waarop geen beslag ligt.

Wat heb ik nodig tijdens het invullen van mijn aanvraag?

U logt in met uw DigiD. U heeft onderstaande documenten nodig bij uw aanvraag:

 • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en, als u een partner heeft, van uw partner. Het moet een ID-kaart of paspoort zijn, geen rijbewijs
 • Kopie of scan van uw meest recente inkomen (uitkeringsspecificatie, loonspecificatie, pensioen, alimentatie) van u, en als u een partner heeft, van uw partner. Dit document mag maximaal 3 maanden oud zijn. Met een jaaropgave kunnen wij het recht op een energietoeslag niet vaststellen.
 • Een kopie of scan van het laatste afschrift van uw bankrekening, waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar uw rekeningnummer en uw naam. Of een foto van uw bankpas waarop uw naam en rekeningnummer te zien zijn
 • Indien van toepassing: bewijs toelating WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) of bewijs loonbeslag
 • Bent u zzp’er? Lever dan uw (voorlopige) winst- en verliesrekening 2023 in

Meer weten?

Wij hebben de veel gestelde vragen alvast voor u beantwoord.

Veel gestelde vragen Energietoeslag 2023