Zorg voor je toekomst (27-05-2021)

Vanuit Avres werken we mee aan een regionaal actieplan: de DOE-agenda. Een van de opdrachten is om anderstalige mensen te motiveren om in de zorg te gaan werken. Dit is van groot belang omdat er een tekort is aan zorgpersoneel. Daarnaast neemt de vergrijzing in Nederland toe en zullen naar verwachting meer ouderen thuis ondersteuning nodig hebben. We hebben daarom een project opgezet: Zorg voor je toekomst! Lizanne Lanser, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avres, is ambassadeur van dit project. Maandag 31 mei starten we met een groep in Gorinchem én een groep in Leerdam, in samenwerking met Stichting SamenDoen.

De deelnemers zullen Nederlandse taallessen volgen met aanvullende workshops tijdens een traject van 12 weken. De taallessen en workshops worden gecombineerd met (vrijwilligers)werk en werkervaringsplekken. We hebben een enthousiaste werkgever uit de zorg bereid gevonden om in gesprek te gaan met de deelnemers. Vanuit het Da Vinci College zal een voorlichting worden verzorgd over een vervolgopleiding (Entree MBO 1). Een mooie kans voor verdere ontwikkeling.

Op deze manier willen we de deelnemers voorbereiden op werkzaamheden binnen de zorg. Denk hierbij aan thuiszorg, aandachtbanen, schoonmaak-  of horecawerkzaamheden in een zorginstelling. Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met projectleider Bettina Bruno (bbruno@avres.nl) of trajectbegeleider Fatima Wakrim (fwakrim@avres.nl).