Startersbeurzen beschikbaar (09-07-2021)

Net klaar met een opleiding maar nog weinig werkervaring, dan kan het voor jongeren moeilijk zijn om een baan te vinden. Voor werkgevers kan het lastig zijn om medewerkers binnen te halen in deze coronatijd en huidige economische crisis. Voor deze jongeren én werkgevers kan de Startersbeurs een oplossing zijn. Voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn 10 Startersbeurzen beschikbaar.

Voor jongeren

De Startersbeurs is een regeling voor jongeren die klaar zijn met hun opleiding, en is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar, die minimaal een MBO2 of Havo/VWO diploma hebben. De beurs biedt jongeren de kans gedurende maximaal zes maanden werkervaring op te doen in een bedrijf naar eigen keuze. In deze periode ontwikkelt de jongere, onder begeleiding van een ervaren medewerker van het bedrijf, competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én aansluiten bij het opleidingsniveau. Het is de bedoeling dat de jongere gemiddeld 32 uur per week bij het bedrijf werkt. Als starter ontvangt hij van de werkgever een tegemoetkoming van 700 euro (netto) per maand én bouwt hij een spaarpotje op voor scholing.

Voor werkgevers

De Startersbeurs is een interessante regeling voor werkgevers. Het biedt de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij een organisatie tegen minimale kosten. De werkgever ontvangt namelijk van Avres een bijdrage in de begeleidingskosten. Met de Startersbeurs biedt de werkgever een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 maanden, 32 uur per week, een leerwerkplaats in het bedrijf. In die periode doet de starter onder meer werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel van aard.

Kijk voor meer informatie op de website van Startersbeurs.