In de Lingewijk in Gorinchem is onlangs een buurtkastje geplaatst. Het staat vol met (houdbare) levensmiddelen: een pak rijst, pastasaus, knakworstjes. Buurtbewoners die dat nodig hebben, kunnen iets pakken. Terwijl bewoners die wat over hebben, producten erin kunnen leggen. Het buurtkastje is een initiatief van Avres en de Cliëntenraad van Avres.

Pak wat je nodig hebt

Het buurtkastje is bedoeld om anderen te helpen én om voedselverspilling tegen te gaan. Edward van Wingerden, voorzitter van de Cliëntenraad, licht toe: “Je mag uit het kastje pakken wat je nodig hebt, je mag geven wat je kunt missen en je mag ook ruilen. Alle buurtbewoners zijn van harte welkom om gebruik te maken van het kastje. Als u iets pakt, laat dan wat over voor een ander. We hopen dat het een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten, contact krijgen met elkaar en een ander helpen. Op die manier zorgt het voor meer verbinding in de buurt.”

Informatie over extra vergoedingen

Patrick van Uitert, directeur van Avres, steunde graag dit idee. “We hebben aan de Gezel in Gorinchem gevraagd deze kastjes te maken. Zij zijn gespecialiseerd in houtbewerking. Bij De Gezel werken mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor ons is het buurtkastje ook een plek om informatie over Avres neer te leggen, bijvoorbeeld over minimaregelingen. Inwoners die het financieel moeilijk hebben, komen misschien in aanmerking voor een extra vergoeding.”

In de Lingewijk en nog meer plekken

Het buurtkastje staat bij Hugo de Grootstraat 5 in Gorinchem. Edward van Wingerden: “We willen buurtkastjes plaatsen in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden; in elke gemeente twee kastjes. We komen graag in contact met inwoners die een plaats weten voor extra buurtkastjes in deze gemeenten. U kunt mailen naar: info@clientenraadavres.nl.”

Op de foto: Patrick van Uitert (directeur Avres), Edward van Wingerden (voorzitter Cliëntenraad Avres) en buurtbewoonster Marjolein Klomp. In haar voortuin staat het buurtkastje.