Ik ga naar het buitenland. Mag dat met een uitkering?

Dat mag. Als u een uitkering ontvangt, mag u per jaar maximaal 28 dagen (4 weken) naar het buitenland. Wij verwachten wel van u dat u dit van te voren bij ons aanvraagt. 

U kunt deze dagen in één keer of verspreid opnemen. U vraagt toestemming aan Avres door een formulier in te vullen en naar ons te versturen. Voor het invullen van dit formulier heeft u een DigiD nodig.

DigiD linkVraag verblijf in buitenland aan

Gaat u langer dan 4 weken of zonder toestemming van Avres naar het buitenland? Dan kunnen wij uw uitkering blokkeren of beëindigen. 

Ik ga op vakantie in Nederland. Moet ik dat jullie laten weten?

Nee, vakantie in Nederland hoeft u niet bij ons te melden.

Mag ik naast mijn uitkering nog eigen extra inkomsten houden?

Gaat u werken naast uw uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een vrijlating van uw inkomsten. Dit betekent dat wij niet alle inkomsten die u zelf verdient in mindering brengen op de uitkering.

Er zijn 3 soorten vrijlatingen:

  • De algemene inkomstenvrijlating: de inkomsten uit werk worden voor 25% vrijgelaten gedurende maximaal 6 maanden. U mag dus een gedeelte van uw zelf verdiende inkomsten zelf houden.
  • De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: deze vrijlating geldt voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Vrijlating uit inkomsten medisch urenbeperkten: Deze inkomstenvrijlating van 15%  is bedoeld voor mensen met een medische urenbeperking die is vastgesteld door UWV.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Ja, u mag vrijwilligerswerk doen terwijl u een uitkering ontvangt. Heeft u een contract of overeenkomst voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Dan korten wij de vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding niet op uw uitkering, als deze niet hoger is dan € 190,- per maand én niet hoger dan € 1.900,- per kalenderjaar. Geef aan Avres door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en wij geven u meer informatie over deze regeling.

Mag ik giften ontvangen?

U mag per maand tot € 100 aan giften ontvangen, zonder dat het invloed heeft op de hoogte van uw uitkering. Ontvangt u meer? Dan houden wij het bedrag boven de € 100 in op uw uitkering. Een gift kan bestaan uit geld of uit goederen. 

Een gift ontvangen?

Dan stuurt u ons een e-mail op info@avres.nl. In die e-mail noemt u het bedrag dat u als gift heeft ontvangen. Uw gift is minder dan € 100 die maand? Dan noteren we dat u deze heeft ontvangen, maar we trekken het niet van uw uitkering af.

U ontvangt dan dus uw uitkering en uw gift mag u ook houden. Is uw gift hoger dan € 100 euro die maand, bijvoorbeeld € 140 euro? Dan zullen wij het bedrag dat hoger is dan € 100 euro als inkomsten van uw uitkering aftrekken. We houden dan dus rekening met € 40 euro inkomsten.

Mag ik geld sparen terwijl ik een uitkering ontvang?

Dat mag! Dit bedrag telt niet mee bij de vaststelling van het vrij te laten vermogen.

Hoe gaat Avres om met mijn privacy?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Avres uw persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres of telefoonnummer.

Avres hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U mag dus van ons verwachten dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Sinds die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Privacyverklaringen

Lees hier onze algemene privacyverklaring en de privacyverklaring voor onze dienstverlening bij het voorkomen van schulden en ontruimingen.

Heeft u een vraag over uw privacy en het ontvangen van een uitkering? Mail dan naar de functionaris gegevensbescherming van Avres via privacy@avres.nl.

Gebruik content Avres website

Wilt u informatie van deze website (her)gebruiken? Dan stellen wij een bronvermelding op prijs. Voor het beeldmateriaal geldt het auteursrecht; dat mag niet worden (her)gebruikt zonder toestemming.

Ik ben het niet eens met een beslissing van Avres over mijn uitkering. Wat kan ik doen?

Uiteraard bereiden we onze beslissingen over uw uitkering zorgvuldig voor. Dit betekent niet dat u het altijd met ons besluit eens bent. U kunt bezwaar maken tegen ons besluit.

Neemt Avres een besluit over uw uitkering, dan sturen we u daar een brief over. Deze brief heet een beschikking. In elke brief staat ons telefoonnummer. U kunt ons eerst bellen als u het niet eens bent met een beslissing, zodat wij ons besluit kunnen toelichten. Komt u er niet met ons uit? Dan kunt u bezwaar maken tegen ons besluit. In onze brieven staat hoe u dit kunt doen.
U kunt ook uw situatie voorleggen aan de vertrouwenspersoon en/of haar om advies vragen. 

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

U kunt daarvoor de hulp inschakelen van de Formulierenbrigade. De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij het invullen van (digitale) formulieren, het aanvragen van regelingen en het ordenen van uw administratie. 

Kijk hier wat de Formulierenbrigade voor u kan betekenen.