Hoeveel uitkering krijg ik?

De hoogte van een uitkering hangt af van uw leeftijd en uw situatie. Wilt u weten hoeveel uitkering u gaat ontvangen? Actuele bedragen vindt u hier.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Als u een woning deelt met volwassenen, krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Als meerdere personen in uw huishouden namelijk een eigen inkomen hebben, dan kunt u de kosten delen. De hoogte van uw uitkering  passen we hierop aan.

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 21 jaar
  • studenten die recht hebben op studiefinanciering
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning