Welke uitkeringen kan ik aanvragen bij Avres?

Inwoners uit gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden kunnen bij Avres terecht voor de uitkeringen:

 • Een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet
 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
 • Een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Een uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Kom ik in aanmerking voor een uitkering?

Bij Avres kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in de gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden woont
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt
 • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven
 • geen andere uitkering kunt krijgen
 • geen of niet veel vermogen hebt

Hoeveel vermogen mag ik hebben?

De toegestane hoogte van het eigen vermogen hangt af van uw leefsituatie. Hieronder staan de bedragen die u maximaal mag hebben in 2022. 

 • Alleenstaande    € 6.505

 • Alleenstaande ouder/gehuwd/samenwonend    € 13.010

Met vermogen bedoelen we: de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland. Denk aan spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. We rekenen niet tot het vermogen: gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning (= de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek).  

Heb ik als ondernemer ook recht op een uitkering?

Avres biedt ook tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers. Ons Adviespunt Zelfstandigen kan u vertellen of u daar voor in aanmerking komt. U kunt daar ook terecht voor vragen over het aanpakken van eventuele schulden en informatie over het vinden van ander werk en/of omscholing. 

Hoe vraag ik een uitkering aan bij Avres?

Een uitkering kunt u aanvragen op de website werk.nl van het UWV. U heeft daar een DigiD voor nodig. Hier leest u over meer over de stappen die u moet nemen om een aanvraag te doen.

DigiD linkGa naar werk.nl

Ik heb geen DigiD, hoe kan ik dan iets aanvragen?

U kunt een DigiD aanvragen via de website www.digid.nl. Met een DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg.

U kunt zelf een DigiD aanvragen, of dit laten doen door iemand die u vertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een vrijwilliger van een hulporganisatie zijn. Aangezien uw DigiD privé is, wilt u deze wel geheim houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geeft u iemand anders toestemming om met zijn eigen DigiD uw overheidszaken namens u te regelen. U bepaalt zelf waarvoor u iemand machtigt en voor hoelang.

Lukt het u niet om een digitale aanvraag te doen? Neem dan contact op met ons op.

Kan ik een voorschot krijgen?

Zit u in geldnood? Kunt u bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen? Geef dit door bij de aanvraag. Wij kijken dan of u een voorschot krijgt.

U krijgt een voorschot vier weken na uw aanvraag, als Avres op dat moment nog geen besluit heeft genomen.

Wij kunnen u een voorschot geven als wij alle gevraagde gegevens op tijd van u ontvangen. Het recht op een voorschot vervalt als het bij de aanvraag duidelijk is dat u geen recht op een uitkering heeft.

 • Krijgt u een uitkering toegekend? Dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering.
 • Krijgt u geen uitkering toegekend? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U heeft uw aanvraag gedaan via de website werk.nl. Avres krijgt uw aanvraag en zal contact met u zoeken. Wij vragen u dan om aanvullende informatie/ Zo krijgen wij een beter beeld van uw situatie en kunnen we u zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik een uitkering krijg?

We informeren u of uw uitkeringsaanvraag is toegekend of afgewezen. De wettelijke afhandelingstermijn is 8 weken na de meldingsdatum bij het UWV. Uiteraard proberen wij sneller tot een besluit te komen.