Werken bij Avres

Momenteel hebben wij deze openstaande vacature(s):

  • Adviseur P&O

  • Consulent Inkomen

  • Directeur

    De afgelopen periode hebben wij, samen met een vertegenwoordiging van het managementteam van Avres, diverse gesprekken gevoerd met kandidaten voor de vacante functie van Directeur Avres. Helaas hebben deze gesprekken niet geleid tot een benoeming. Vanwege de huidige Coronacrisis hebben we besloten de werving on hold te zetten tot 1 januari a.s. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 1 januari a.s. melden bij het bureau dat ons ondersteunt bij de wervingsprocedure, Van der Kruijs.
    De komende periode nemen we de tijd om te zoeken naar een Directeur voor Avres die beschikt over alle gewenste kwaliteiten. We richten ons erop dat de nieuwe Directeur voor de zomer 2021 start. Tot die tijd zal Ronald den Tek de functie van Directeur blijven waarnemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit bij hem en het managementteam van Avres in goede handen is.  

    Dagelijks Bestuur Avres