Spelregels (uw rechten & plichten)

Op het moment dat aan u een uitkering wordt toegekend, ontvangt u daar een brief over. De brief is helemaal toegespitst op uw persoonlijke situatie. Goed bewaren dus!

Deze informatie treft u aan in u persoonlijke brief:

 • hoeveel uitkering u per maand gaat ontvangen
 • wanneer uw uitkering start
 • informatie over uw vakantiegeld
 • informatie over uw eigen vermogen
 • informatie over uw arbeidsverplichtingen
 • of u voldoet aan het vereiste taalniveau

Algemene spelregels uitkering

Ik zoek actief naar werk

Ik geef mijn inkomsten door aan Avres

Ik informeer Avres over wijzigingen

Ik verstrek Avres alle informatie die nodig is om mijn vermogen te berekenen

Ik mag maximaal 4 weken per jaar naar het buitenland met behoud van uitkering

Als u het prettig vindt, dan kunt u iemand meenemen naar een gesprek bij Avres om u te ondersteunen.

Voorkom boetes en terugvorderingen

Niets is zo vervelend dan te veel uitkering ontvangen en dit bedrag vervolgens te moeten terugbetalen. Wellicht met daarbovenop een boete. Het terug te betalen bedrag kan flink oplopen. Voorkom dit door u goed aan de spelregels te houden.

Wanneer stopt mijn uitkering?

 • Zodra u een betaalde baan heeft gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering.
 • Als u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft.
 • Als u een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt waardoor u meer vermogen heeft dan het vrijgestelde vermogen.
 • Als u recht heeft op een andere uitkering en deze uitkering meer bedraagt dan de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en recht heeft op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar als u een gedeeltelijk AOW-pensioen ontvangt, houdt u het recht op een aanvullende bijstandsuitkering.
 • Als u verhuist naar een gemeente buiten het werkgebied van Avres (u kunt dan in uw nieuwe woonplaats opnieuw een uitkering aanvragen).
 • Als u uw verplichtingen of uw afspraken met Avres niet nakomt, met andere woorden: als u zich niet houdt aan deze spelregels.
 • Als u gedetineerd wordt in een huis van bewaring.

Extra bijdragen

Als u een laag inkomen heeft, is het lastig om geld over te houden voor andere zaken. Avres komt u graag financieel tegemoet met een aantal bijdragen en regelingen. Meer weten? Lees hier over onze regelingen.

Lees in de documenten hieronder meer over de hoogte van de uitkering.