Cliëntenraad

Opkomen voor belangen

De cliëntenraad is een overlegorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een laag inkomen. Dus ook voor de belangen van de klanten van Avres.

Avres heeft regelmatig overleg met de cliëntenraad. Gevraagd en ongevraagd voorziet de raad ons van goede adviezen. Dat waarderen we zeer!

Meer weten? Lees het op de website van de cliëntenraad.

De Cliëntenraad zoekt momenteel nieuwe leden. Interesse? Klik hier.