Logo Avres

Extra vergoedingen

Met een laag inkomen is het vaak lastig om rond te komen. Mogelijk kunt u bij Avres extra geld aanvragen voor uzelf en/of uw gezinsleden. Avres heeft diverse regelingen om u financieel te ondersteunen. Over deze minimaregelingen en bijzondere bijstand leest u hier meer.