Zekerheid over werk, inkomen en financiën zorgt voor erkenning en houvast. Ook geeft het je een goed gevoel over jezelf. Avres is er om mensen te helpen die zekerheid te ontwikkelen of vergroten. Dit doen wij namens de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Maar wij kunnen dit niet alleen. Het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft, groeit. Om die reden introduceerden we in januari 2023 het Ambitiefonds. Met dit fonds kunnen we samen met onze partners een stap voorwaarts zetten in het ondersteunen van onze inwoners. Doet u mee?

Avres ondersteunt inwoners met werk, inkomen en financiën. Dit doen wij namens de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het sociale domein is volop in beweging. De vele maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een druk op ons werk en dat van de gemeenten. Om inwoners te kunnen blijven ondersteunen, maken we een stap voorwaarts. Het Ambitiefonds is een instrument om deze stap samen met onze partners te zetten.

Logo Ambitiefonds

Wat is het Ambitiefonds

Het Ambitiefonds maakt nieuwe, innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen mogelijk. Oplossingen die bijdragen aan het:

  • beperken van instroom in de bijstand
  • bevorderen van uitstroom uit de bijstand
  • bevorderen van participatiemogelijkheden
  • versterken van het netwerk tussen Avres, overheid, werkgevers en onderwijs
  • vergroten van specifieke kennis over de doelgroep

Daarnaast is het Ambitiefonds er ook voor projecten gericht op mensen met arbeidsbeperking, mensen met inkomensproblematiek, statushouders, niet-uitkeringsgerechtigden, zelfstandig ondernemers, senioren (50+) en jongeren zonder startkwalificatie (tot 27 jaar).

 

Samenwerken met ondernemers/partners. Met u?

Voor het inzetten van de gelden uit het Ambitiefonds zoeken we de samenwerking met ondernemers en partners binnen onderwijs, zorg en welzijn. Heeft u een idee voor een project dat bijdraagt aan bovenstaande oplossingen. Laat het ons weten! Met middelen uit het Ambitiefonds zetten we een goed idee, samen met u, om in een praktisch project. 

Wat biedt het Ambitiefonds u?

Uiteraard financieren we het project vanuit het Ambitiefonds. Maar dat niet alleen. We zijn de gehele looptijd bij uw project betrokken. We begeleiden u bij de te nemen stappen en bieden coaches die voorzien van advies. En is het wenselijk ook andere ondernemers/partners bij het project te betrekken, dan zoeken wij de verbinding.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over het Ambitiefonds 

Kaders en uitgangspunten van het Ambitiefondslink naar pdf bestand

Aanvraag indienen

Heeft u een goed idee of een geschikt project waar we samen in kunnen optrekken? Vul dan het aanvraagformulier in. Voldoet het aan de voorwaarden, dan wordt dit idee binnenkort werkelijkheid!

Aanvraagformulier Ambitiefonds

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het Ambitiefonds? Stuur ons uw contactgegevens. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om uw vragen te beantwoorden.