Heeft u een idee dat bijdraagt aan het beperken van instroom in de bijstand, uitstroom uit de bijstand bevordert of participatiemogelijkheden vergroot? Laat het ons weten! Met middelen uit het Ambitiefonds zetten we een goed idee, samen met u, om in een praktisch project. 

Avres ondersteunt inwoners met werk, inkomen en financiën. Dit doen wij namens de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het sociale domein is volop in beweging. De vele maatschappelijke uitdagingen zorgen voor een druk op ons werk en dat van de gemeenten. Om inwoners te kunnen blijven ondersteunen, maken we een stap voorwaarts. Het Ambitiefonds is een instrument om deze stap samen met onze partners te zetten.

Logo Ambitiefonds

Wat is het Ambitiefonds

Vanaf januari 2023 werken we met het Ambitiefonds. Met dit fonds maken we nieuwe, innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen mogelijk. Oplossingen die bijdragen aan het:

  • beperken van instroom in de bijstand
  • bevorderen van uitstroom uit de bijstand
  • bevorderen van participatiemogelijkheden
  • versterken van het netwerk tussen Avres, overheid, werkgevers en onderwijs
  • vergroten van specifieke kennis over de doelgroep

Daarnaast is het Ambitiefonds er ook voor projecten gericht op mensen met arbeidsbeperking, mensen met inkomensproblematiek, statushouders, niet-uitkeringsgerechtigden, zelfstandig ondernemers, senioren (50+) en jongeren zonder startkwalificatie (tot 27 jaar).

Samenwerken

De oplossingen voor maatschappelijke problemen kan Avres niet alleen realiseren. Voor het inzetten van de gelden uit het Ambitiefonds zoeken we daarom naar verbinding met de regio. Ondernemers, partners binnen onderwijs, zorg en welzijn die samen met ons willen werken aan een project.

Aanvraag indienen

Heeft u een goed idee of een geschikt project waar we samen in kunnen optrekken? Vul dan het aanvraagformulier in. Voldoet het aan de voorwaarden, dan wordt dit idee binnenkort werkelijkheid!

Aanvraagformulier Ambitiefonds

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het Ambitiefonds? Stuur ons uw contactgegevens. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om uw vragen te beantwoorden.