Bent u met uw onderneming door corona in de financiële problemen geraakt? Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De startdatum van de Tozo 5 is 1 juli 2021 en de regeling loopt tot en met maximaal 30 september 2021. 

De Tozo is onderdeel van het landelijke pakket van steunmaatregelen. Het is een regeling die voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal.

Tozo 5 aanvragen

 • Nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen? 
  Vul hier het aanvraagformulier in en mail het naar zelfstandigen@avres.nl.

 • Ontving u een Tozo 4 uitkering?
  U heeft van ons een nieuw en kort aanvraagformulier ontvangen, waarmee u Tozo 5 kunt aanvragen.

Veel gestelde vragen over Tozo

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Tozo. 

   Wat zijn de voorwaarden voor de Tozo regeling voor levensonderhoud?

   • U bent met uw onderneming door corona in de financiële problemen gekomen.
   • U bent een zelfstandig ondernemer en voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de onderneming.
   • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming en maakt gebruik van de fiscale aftrekposten en heeft recht op de zelfstandigenaftrek van de belastingdienst.
   • U heeft de volledige zeggenschap over de onderneming alleen of samen met degenen met wie met u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en draagt de financiële risico’s.
   • Uw inkomen uit de onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona-crisis.
   • Het inkomen van u en uw partner ligt onder het voor u geldende sociaal minimum.
   • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
   • U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel van voor 18 maart  2020.
   • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
   • U bent geen student.

   Wat is het sociaal minimum?

   Met het sociaal minimum bedoelen we de bijstandsnorm, die op dit moment bij uw situatie past. U vindt deze bedragen hier 

   Heeft u samen met uw eventuele partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op Tozo 5 uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit Tozo 5 uitkering aangevuld tot het sociaal minimum.

   Wanneer ben ik 'partner van'?

   U bent partners als u:

   • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
   • op hetzelfde adres woont en:
    • samen een huishouden heeft;
    • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
    • samen een kind heeft;
    • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
    • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

   Hoe stuur ik mijn stukken op naar Avres?

   Avres vraagt u om verschillende documenten en bewijsstukken. Die kunt u per email versturen naar: zelfstandigen@avres.nl

   Lukt dit u niet? Dan kunt u uw stukken ook: 

   • per post opsturen: Postbus 50, 4200 AB Gorinchem of
   • afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem

   Wanneer is Tozo 5 uitkering van kracht?

   De Tozo 5 regeling loopt vanaf 1 juli 2021 tot en met maximaal 30 september 2021. U kunt de Tozo uitkering natuurlijk eerder stopzetten als u deze niet meer nodig heeft. U kunt dit doen door een mail te sturen aan zelfstandigen@.

   Wat gebeurt er als ik ten onrechte Tozo ontvang?

   Blijkt achteraf dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling? Dan vorderen wij de ten onrechte uitbetaalde uitkering terug. Bij fraude is Avres verplicht u een boete op te leggen.

   Wanneer krijg ik bericht over de Tozo 5 aanvraag voor levensonderhoud?

   Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af. Hoe eerder uw aanvraag bij ons binnen is, hoe sneller wij u kunnen helpen.

   Wat doe ik als mijn situatie verandert tijdens de toekenningsperiode?

   Heeft u Tozo toegekend gekregen en is er sprake van wijzigingen in uw situatie? Of heeft u (of uw eventuele partner) in de periode inkomen ontvangen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het mailadres zelfstandigen@avres.nl. Heeft u inkomen uit uw onderneming? Dan kan het lastig zijn uw juiste inkomen te bepalen. Geef uw netto-inkomen aan ons op. Een berekeningsformulier om uw inkomsten te berekenen vindt u hier.

   Waar moet ik rekening mee houden als ik in 2020 Tozo ontving?

   Had u in 2020 een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? U dient dan rekening te houden met een aantal zaken. Hieronder vindt u meer informatie.

   Uw jaaropgave over 2020

   Uw jaaropgave 2020 is beschikbaar via de knop Mijn Avres in het menu rechtsboven.

   Beide partners een eigen jaaropgave

   Heeft u een Tozo-uitkering voor ondernemers ontvangen en heeft u een partner? Dan moet u beiden een eigen jaaropgave downloaden. De Tozo uitkering is namelijk een bijstandsuitkering, die u samen ontvangt met uw partner. De uitkering wordt verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave

   Hoe vraag ik een lening voor Tozo bedrijfskapitaal aan?

   Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd. U kunt deze lening aanvragen tot 1 oktober 2021. De lening voor bedrijfskapitaal staat open voor zelfstandig ondernemers van 18 jaar of ouder. Er geldt geen leeftijdsgrens, ook AOW-gerechtigden kunnen (in tegenstelling tot de Tozo aanvraag voor levensonderhoud) een aanvraag indienen. Het maximale bedrag voor de lening bedraagt in totaal € 10.157 over de gehele aanvraagperiode. Heeft u dus al eerder een Tozo lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd, voor bijvoorbeeld € 6000? Dan kunt u nog een bedrag van € 4.157 aanvragen. Om voor deze lening in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

   Vul hier het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier bedrijfskapitaal dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar bedrijfskapitaal@avres.nl. U kunt de stukken ook per post retourneren (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

   Welke andere tijdelijke inkomensondersteunende regelingen zijn er?