Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Heeft u door de coronacrisis financiële problemen en kunt u uw noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer betalen? Om u tijdelijk te helpen is er de TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten.

Waarvoor is de TONK?

De TONK is een bijdrage van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor u noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en/of water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Dit betekent dat we een TONK-uitkering ook voor andere noodzakelijke kosten kunnen verstrekken dan alleen de woonlasten.
U heeft alleen recht op een TONK tegemoetkoming als er sprake is van bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie. Heeft u andere kosten dan de woonlasten en wilt u in aanmerking komen voor TONK? Neem dan contact met ons op, zodat we uw situatie kunnen doornemen.

De TONK-uitkering aanvragen

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Mail het formulier ingevuld naar tonk@avres.nl. Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af.

Veel gestelde vragen TONK

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de TONK. 

Voor wie is de TONK-uitkering bedoeld?

 • Werknemers die hun baan verliezen door de coronamaatregelen en geen recht (meer)hebben op een uitkering;
 • Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of ineens flink zien teruglopen;
 • Flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen;
 • Werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen;
 • Huishoudens die terugvallen op een uitkering, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste (woon)lasten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U komt in aanmerking voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
 • U bent geen student.
 • U had in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020 door corona-maatregelen.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit bedragen samen 33% of meer van uw inkomen op dit moment.
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340,00 aan beschikbare geldmiddelen (voor een alleenstaande) of € 62.680,00 (gehuwden/samenwonenden). Het gaat dan om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen en bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (VTL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in de woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
 • Heeft u recht op andere regelingen? Dan moet u die eerst aanvragen.
 • De tegemoetkoming is maximaal € 1.000,- per maand

Over welke periode kan ik TONK aanvragen?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met oktober 2021 krijgen als dit nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Waar kan ik terecht met vragen over de TONK?

Avres heeft speciaal een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Uw vraag mailen mag ook, dit kan naar het emailadres tonk@avres.nl

Kan Avres ook helpen als ik ander werk overweeg?

Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Het kan ook zijn dat u door corona in de financiële problemen komt, waardoor schulden dreigen te ontstaan. Ook hierin kan Avres u ondersteunen. U kunt een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze helpdesk of dit aangeven op het TONK-aanvraagformulier.

Ik heb kinderen onder de 18 jaar. Bestaan daar ook regelingen voor?

Ja, die regelingen bestaan. Hier leest u daar meer over

Welke andere regelingen bestaan er rondom de coronacrisis?

Landelijke steun- en herstelpakketten

Op de website van Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle steun- en herstelpaketten.

Faillissement voorkomen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan bedrijven helpen die door schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbaar zijn. De WHOA kan het mogelijk maken om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de nieuwe wet, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Zie hierover een filmpje van de Kamer van Koophandel