Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz periode oktober 2021 tot en met maart 2022

In het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in de periode van oktober t/m december 2021 of januari t/m maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt.

 • Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf.
 • Ook niet of u eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen.
 • Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op de uitkering en de hoogte ervan wordt per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 januari t/m 31 maart 2022 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen.
Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor.

Daarbij geldt voor januari t/m maart 2022 dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In januari 2022 kunt u een uitkering aanvragen voor december 2021, januari, februari en/of maart 2022;
 • In februari kunt u aanvragen voor januari, februari en/of maart;
 • In maart (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor februari en/of maart.

Let op!

Vraagt u eind december of in januari een uitkering aan voor de maand december? Dan ontvangt u deze uitkering – als u er recht op heeft – in januari of februari 2022. De uitkering voor december telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte. De uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur- en zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Nieuwe aanvraag

Heeft u in de maanden oktober, november en/of december 2021 een Bbz-uitkering aangevraagd en ontvangen? En wilt u deze ook in de maanden januari, februari en maart ontvangen? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen.

 ⇒ U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

2. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.

U geeft bij de aanvraag van de Bbz-uitkering in de periode januari t/m maart een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent Avres maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.

2. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de periode oktober 2021 t/m maart 2022 telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u na 31 maart 2022 ook een Bbz-uitkering?

Dan gaat Avres een vermogenstoets doen.

3. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Aantal uren

Voor het Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u die 1225 uur in 2020 en/of in 2021 heeft gehaald. Hier houdt Avres tot op zekere hoogte rekening mee.

Levensvatbaarheid van uw bedrijf

Daarnaast bekijkt Avres of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering als Avres verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om:

 • van te leven; en
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; en
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

Verwacht Avres dat uw bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit het Bbz.

Ondernemingsplan

U kunt Avres helpen om te bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan wil Avres graag uw jaarcijfers van 2019 zien en soms de meest recente financiële gegevens. En het is handig als u een ondernemingsplan (of overlevingsplan) heeft: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep? Hoe gaat u genoeg geld verdienen? Deze informatie geeft een goede indruk van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Zelf kijken of u recht heeft

Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering? Kijk dan op KrijgikBbz.nl. Heeft u waarschijnlijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar heeft u wél hulp nodig? Bel of mail ons op zelfstandigen@avres.nl.

Meer informatie over het Bbz vindt u hier: