Tozo

Tozo 5 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Bent u met uw onderneming door corona in de financiële problemen geraakt? Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5). De startdatum van de Tozo 5 is 1 juli 2021 en de regeling loopt tot en met maximaal 30 september 2021.

Voor wie is de Tozo 5 uitkering bedoeld?

De Tozo 5 uitkering is voor ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van de Tozo 4 regeling. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling, dan wordt de ten onrechte uitbetaalde uitkering  teruggevorderd. Bij fraude is Avres verplicht een boete op te leggen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tozo regeling voor levensonderhoud?

 • U bent met uw onderneming door corona in de financiële problemen gekomen.
 • U bent een zelfstandig ondernemer en voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de onderneming.
 • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming en maakt gebruik van de fiscale aftrekposten en heeft recht op de zelfstandigenaftrek van de belastingdienst.
 • U heeft de volledige zeggenschap over de onderneming alleen of samen met degenen met wie met u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en draagt de financiële risico’s.
 • Uw inkomen uit de onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona-crisis.
 • Het inkomen van u en uw partner ligt onder het voor u geldende sociaal minimum.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel van voor 18 maart  2020.
 • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
 • U bent geen student.

Wanneer is er sprake van het zijn van partners?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat is het sociaal minimum?

Heeft u samen met uw eventuele partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op Tozo 5 uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit Tozo 5 uitkering aangevuld tot het sociaal minimum.

Gehuwden en samenwonenden

Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd

1536,34

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd

1620,74

Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen

838,25

Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen

530,98

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Van 21 tot AOW-leeftijd

1075,44

Van 18 tot 21 jaar

265,49

Wanneer gaat de Tozo  5 uitkering in?

De Tozo 5 regeling loopt vanaf 1 juli 2021 tot en met maximaal 30 september 2021.U kunt de Tozo uitkering altijd stopzetten als u deze niet meer nodig heeft. U kunt dit doen door een mail te sturen aan zelfstandigen@avres.

Hoe kan ik een Tozo 5 uitkering aanvragen?

Nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen?

Vul hier het aanvraagformulier in en mail het naar zelfstandigen@avres.nl.

Ontvangt u momenteel een Tozo 4 uitkering?

Voor 1 juli ontvangt u van ons een nieuw en kort aanvraagformulier thuis waarmee u Tozo 5 kunt aanvragen.

Lukt het u niet om de stukken te mailen? U kunt de stukken ook per post opsturen (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Wanneer krijg ik bericht over de Tozo 5 aanvraag voor levensonderhoud?

Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen. Hoe eerder uw aanvraag bij ons binnen is hoe sneller wij u kunnen helpen.

Wat als ik inkomen ontvang of er sprake is van wijzigingen tijdens de toekenningsperiode?

Heeft u Tozo toegekend gekregen en is er sprake van wijzigingen in uw situatie of heeft u of uw eventuele partner in de periode inkomen ontvangen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het mailadres zelfstandigen@avres.nl. Heeft u inkomen uit uw onderneming? Dan kan het lastig zijn uw juiste inkomen te bepalen. Geef uw netto-inkomen aan ons op. Een berekeningsformulier om uw inkomsten te berekenen vindt u hier.

Aandachtspunten voor Tozo ontvangers in 2020

Had u in 2020 een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? U dient dan rekening te houden met een aantal zaken. Hieronder vindt u meer informatie.

Is mijn jaaropgave 2020 beschikbaar?

Uw jaaropgave 2020 is beschikbaar via de knop Mijn Avres in het menu rechtsboven.

Heeft u een Tozo-uitkering voor ondernemers ontvangen en heeft u een partner? Dan moet u beiden een eigen jaaropgave downloaden. De Tozo uitkering is namelijk een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner. De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en vormt voor beiden inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave

Hoe vraag ik een lening voor Tozo bedrijfskapitaal aan?

Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd. U kunt deze lening aanvragen tot 1 juli 2021. De lening voor bedrijfskapitaal staat open voor zelfstandig ondernemers van 18 jaar of ouder. Er geldt geen leeftijdsgrens, ook AOW-gerechtigden kunnen (in tegenstelling tot de Tozo aanvraag voor levensonderhoud) een aanvraag indienen. Het maximale bedrag voor de lening bedraagt in totaal € 10.157 over de gehele aanvraagperiode. Heeft u dus al eerder een Tozo lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd, voor bijvoorbeeld € 6000,  dan kunt u nog een bedrag van € 4.157 aanvragen. Om voor deze lening in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Vul hier het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier bedrijfskapitaal dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar bedrijfskapitaal@avres.nl. U kunt de stukken ook per post retourneren (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Welke andere tijdelijke inkomensondersteunende regelingen zijn er?

Belangrijke informatie over andere  tijdelijke inkomensondersteunende regelingen kunt u vinden op de volgende sites: