TONK

TONK: Tijdelijke regeling noodzakelijke kosten

Door de coronacrisis komen huishoudens in financiële problemen waardoor zij hun noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de Tijdelijke regeling noodzakelijke kosten (TONK).

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor u noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en/of water.
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Dit betekent dat een TONK-uitkering ook voor andere noodzakelijke kosten kan worden verstrekt dan alleen de woonlasten.
Er bestaat alleen recht op een TONK tegemoetkoming als er sprake is van bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie. Heeft u andere kosten dan de woonlasten en zou u in aanmerking willen komen voor TONK? Neem dan contact op met onze helpdesk zodat we uw situatie kunnen doornemen.

Voor wie is de TONK-uitkering bedoeld?

 • Werknemers die hun baan verliezen door de coronamaatregelen en geen recht (meer)hebben op een uitkering;
 • Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of ineens flink zien teruglopen;
 • Flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen;
 • Werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen;
 • Huishoudens die terugvallen op een uitkering, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste (woon)lasten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
 • U bent geen student.
 • U had in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020 door corona-maatregelen.
 • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit bedragen samen 33% of meer van uw inkomen op dit moment.
 • U heeft op dit moment minder dan € 31.340,00 aan beschikbare geldmiddelen (voor een alleenstaande) of € 62.680,00 (gehuwden/samenwonenden). Het gaat dan om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen en bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee tetellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (VTL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in de woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
 • Heeft u recht op andere regelingen? Dan moet u die eerst aanvragen.
 • De tegemoetkoming is maximaal € 1.000,00 per maand

Met deze proefberekening kunt u uitrekenen of u recht heeft op een TONK-uitkering.

Bent u ondernemer? Met dit rekenvoorbeeld kunt u nagaan wat uw netto inkomen was.

Wanneer gaat de TONK uitkering in?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met oktober 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe kunt u de TONK-uitkering aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Mail het formulier dan naar tonk@avres.nl . Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen.

Telefonische helpdesk

Heeft u nog vragen? Avres heeft speciaal een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Uw vraag mailen mag ook, dit kan naar het emailadres tonk@avres.nl

Adviesgesprek  bij de aanpak van financiële problemen en heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Het kan ook zijn dat u door corona in de financiële problemen komt waardoor schulden dreigen te ontstaan. Ook hierin kan Avres u ondersteunen. Avres biedt u de mogelijkheid m een afspraak te maken voor een gratis adviesgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze  helpdesk of dit aangeven op het TONK-aanvraagformulier.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar?

Heeft u kinderen onder de 18 jaar. Wellicht komt u dan in aanmerking voor onze speciale regelingen voor ouders met minderjarige kinderen. U kunt een tegemoetkoming krijgen in bijvoorbeeld schoolkosten of kosten voor sport- en culturele activiteiten van uw kinderen. Deze regelingen worden door Stichting Leergeld AV uitgevoerd. U kunt met Stichting Leergeld AV contact opnemen via de website www.leergeldav.nl.

Andere regelingen?

Op de website van Rijksoverheid kunt een een overzicht vinden van alle steun- en herstelpaketten op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan bedrijven helpen die door schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbaar zijn. De WHOA kan het mogelijk maken om zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de nieuwe wet, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Zie hierover een filmpje van de Kamer van Koophandel op: https://www.youtube.com/watch?v=fbPVl79ZHQE