Rondkomen met kinderen

Extra's voor gezinnen met kinderen

Welke regeling? Waarvoor? Waar aanvragen?
Kinderbijslag Bijdrage kosten www.svb.nl 
Kindgebonden Budget Bijdrage kosten www.toeslagen.nl 
Kinderopvang Kosten kinderopvang www.toeslagen.nl 
Indirecte studiekosten Bijdrage schoolactiviteiten www.leergeldav.nl/
PC-regeling Computer voor leerlingen die naar voortgezet onderwijs gaan www.leergeldav.nl 
Regionaal Declaratiefonds voor kinderen Bijdrage voor onderwijs, cultuur sport www.leergeldav.nl 
DUO Bijdrage voortgezet onderwijs www.duo.nl
Bijdrage voor kinderen met een chronische ziekte of beperking Bijdrage voor de extra kosten die u heeft Chronische ziekte of beperking

Wat kan Avres nog meer voor uw gezin betekenen?

Als u kinderen heeft en 5 jaar lang een laag inkomen hebt, dan kunt u gebruik maken van de regeling duurzame gebruiksgoederen voor mensen met kinderen. Het moet gaan om de aanschaf, vervanging of reparatie van duurzame gebruiksgoederen en  u moet aantonen dat de kosten zijn gemaakt.. U kunt er ook voor kiezen om eerst de aanvraag te doen en later de factuur in te leveren. Het maximale bedrag is € 400. U kunt het bedrag 1 keer in de vijf jaar aanvragen.

Inkomensgrens:

  • Uw inkomen moet gedurende 5 jaar gelijk zijn geweest of lager dan 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm. Het betreft dan uw maandelijkse inkomen, zonder vakantiegeld;
  • Uw vermogen  is niet hoger dan toegestaan voor de bijstand.

Vermogen bestaat uit de totale waarde van uw bezittingen in Nederland en buitenland, zoals spaargeld, auto, boot, caravan, waardepapieren en overige bezittingen. Gebruiksgoederen en de overwaarde van uw eigen woning behoren niet tot het vermogen. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Vergoeding van de kosten voor  kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Heeft u kosten voor  kinderopvang omdat u tijdelijk op grond van sociaal medische redenen niet in staat bent om voor uw kinderen te zorgen en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een vergoeding van de kosten voor kinderopvang. Wilt u een aanvraag doen, heeft u hulp nodig of een vraag? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Behalve bijdragen speciaal voor uw kinderen, biedt Avres ook extra voorzieningen waar u als gezin voordeel van heeft. Avres kan hulp bieden bij schulden  of u een collectieve zorgverzekering bieden die u elke maand veel geld kan besparen. Heeft u al langere tijd moeite om rond te komen?

Heeft u vragen ? Benieuwd wat Avres voor u en uw kinderen kan doen? De medewerkers van Avres staan voor u klaar.