Vrijlating op inkomsten uit werk (02-05-2017)

U heeft inkomsten uit werk, bent ouder dan 27 jaar en u ontvangt een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet of de Ioaw/Ioaz? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een inkomstenvrijlating.

Wat is een inkomstenvrijlating?

Met de vrijlatingsregeling wordt een gedeelte van inkomen uit werk niet met de uitkering verrekend; een gedeelte van het verdiende inkomsten mag men zelf houden.

Hoogte van de vrijlating?

De hoogte van de vrijlating is 25% van het zelfverdiende inkomsten, tot maximaal € 200,00 als men een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet of € 313,68 als men een Ioaw of Ioaz uitkering ontvangt.

Meer informatie?

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden voor de vrijlatingsregeling? Dan heeft Avres er al voor gezorgd dat u gebruik kan maken van deze regeling vanaf 1 april 2017.  U hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Ook hebben we u een brief gestuurd met meer informatie. Op de digitale uitkeringsspecificatie van de maand april kunt u terugvinden of de vrijlating voor u van toepassing is en hoeveel deze precies bedraagt. De specificatie kunt u terugvinden bij Mijn Avres.