Verlenging Tozo regeling levensonderhoud (01-06-2020)

Het kabinet besloot in maart een tijdelijke, versoepelde regeling in te stellen voor zelfstandig ondernemers die door de corona-crisis in de problemen komen. De regeling is bedoeld om u financieel te ondersteunen, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten. Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De regeling kon in eerste instantie voor maximaal drie maanden toegekend worden. Besloten is om de Tozo regeling te verlengen tot en met 30 september 2020.  

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het duurt bijvoorbeeld nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen. Hierdoor kan het zijn dat u onvoldoende geld binnenkrijgt om de maandelijkse kosten weer te kunnen betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruik maken van de aanvullende Tozo uitkering voor levensonderhoud.

Wat is de looptijd van de verlenging?

U kunt een verlenging van uw Tozo uitkering aanvragen, vanaf de eerste maand na afloop van uw huidige recht op Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo uitkering af in de maand mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni 2020. Loopt uw Tozo uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan gaat de verlenging in op 1 juli 2020. U ontvangt de verlengde Tozo regeling in alle gevallen uiterlijk tot en met 30 september 2020.

Voor wie is de Tozo bedoeld?

De tijdelijke ondersteuning is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Dat voorkomt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling, dan wordt de ten onrechte uitbetaalde uitkering  teruggevorderd. Bij fraude kan een boete worden opgelegd.

Wat zijn de voorwaarden om voor de verlengde Tozo regeling levensonderhoud in aanmerking te komen?

Alle voorwaarden die golden voor de Tozo van maart tot en met mei, gelden nu ook. Er is ook iets veranderd. Nu telt het inkomen van een eventuele partner ook mee. Heeft u samen met uw eventuele partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op Tozo (meer). Heef u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit Tozo aangevuld tot het sociaal minimum.

De voorwaarden voor de Tozo regeling voor levensonderhoud nog even op een rij:

 • U bent een zelfstandig ondernemer en voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de onderneming.
 • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming en maakt gebruik van de fiscale aftrekposten.
 • U heeft de volledige zeggenschap over de onderneming alleen of samen met de degenen met wie met u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en draagt de financieel risico’s.
 • Uw inkomen uit de onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona-crisis.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel van voor 18 maart  2020.
 • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
 • Uw inkomen en dat van uw eventuele partner samen ligt onder het voor u geldende sociaal minimum.

Wat is het sociaal minimum?

Gehuwden en samenwonenden

Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd 1503,31
1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd 1594,42
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen 1594,42
1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen 1011,44
Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen 820,22
Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen 519,56

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Van 21 tot AOW-leeftijd 1052,32
Van 18 tot 21 jaar 259,78

Hoe vraag ik de verlengde Tozo regeling levensonderhoud aan?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw situatie ook anders kan zijn. U kunt hier het aanvraagformulier downloaden om voor de verlengde Tozo in aanmerking te komen.  Het formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar zzp@avres.nl. U kunt de stukken ook per post opsturen (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

De stukken dienen uiterlijk 30 september 2020 bij Avres binnen te zijn. Komt uw aanvraag later binnen, dan kan deze niet meer in behandeling worden genomen. U kunt tot en met 30 september 2020 de regeling over de periode 1  juni tot en met 30 september 2020 aanvragen.

Aanvraagformulier

Wanneer krijg ik bericht over de verlengde Tozo aanvraag voor levensonderhoud?

Na ontvangst van uw aanvraag en de benodigde gegevens moeten wij binnen acht weken besluiten of u recht heeft op de Tozo. Uiteraard proberen wij uw aanvraag eerder af te handelen. Om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw aanvraag, is het belangrijk dat u het formulier met alle gevraagde gegevens zo volledig mogelijk bij ons inlevert.

Wat als ik inkomen ontvang of er sprake is van wijzigingen tijdens de toekenningsperiode?

Heeft u Tozo toegekend gekregen en is er sprake van wijzigingen in uw situatie of heeft u of uw eventuele partner in de periode inkomen ontvangen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het mailadres zzp@avres.nl. Heeft u inkomen uit uw onderneming? Dan kan het lastig zijn uw juiste inkomen te bepalen. Geef uw netto-inkomen aan ons op (zie voor een extra toelichting het aanvraagformulier).

Hoe vraag ik een lening voor bedrijfskapitaal aan?

Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd. U kunt deze lening aanvragen tot en met 30 september 2020. De lening voor bedrijfskapitaal staat open voor zelfstandig ondernemers van 18 jaar of ouder. Er geldt geen leeftijdsgrens, ook AOW-gerechtigden kunnen (in tegenstelling tot de Tozo aanvraag voor levensonderhoud) een aanvraag indienen. Het maximale bedrag voor de lening bedraagt in totaal € 10.157 over de gehele aanvraagperiode. Heeft u dus al eerder een Tozo lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd, voor bijvoorbeeld € 6000,  dan kunt u nog een bedrag van € 4.157 aanvragen.

U kunt hier het aanvraagformulier bedrijfskapitaal downloaden. Het aanvraagformulier bedrijfskapitaal dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar bedrijfskapitaal@avres.nl. U kunt de stukken ook per post retourneren (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Aanvraagformulier bedrijfskapitaal

Telefonische helpdesk

Heeft u nog vragen over de Tozo levensonderhoud of de Tozo bedrijfskapitaal?  Avres heeft speciaal voor deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden.

Andere regelingen, andere instanties

De overheid heeft nog een aantal andere regelingen getroffen om ondernemers financieel te ondersteunen. De uitvoering daarvan ligt bij verschillende instanties. Een aantal daarvan vindt u hieronder. Voor het volledige overzicht gaat u naar de website van de Rijksoverheid of de Kamer van Koophandel.

 • De TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren), die bestaat uit een bijdrage van € 4.000 uit het noodfonds via RVO
 • De NOW ((Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), regeling voor werktijdverkorting, via UWV
 • Belastingmaatregelen via de Belastingdienst
 • Uitstel betalingen waterschapsbelasting via BSR
 • Op zoek naar ander werk? WIJIJ verbindt werkzoekenden en werkgevers o.b.v. talent en persoonlijkheid.

Voor de regelingen in één oogopslag, download de factsheet van de Rijksoverheid: