Verheij Integrale groenzorg neemt deel opdrachten van Avres groen over (02-01-2018)

Verheij Integrale groenzorg neemt per 1 januari 2018 een aantal groenonderhoudscontracten van Avres over. Verheij biedt binnen deze contracten een aantal medewerkers en deelnemers aan ontwikkelingstrajecten van Avres een werkplek. De bedrijven combineren zo de groene expertise van Verheij met onze expertise op het gebied van begeleiding van mensen met een beperking of anderszins afstand tot regulier werk. Per 1 januari 2018 gaan we met Verheij een overeenkomst aan, die we op 21 december 2017 ondertekenden.

Avres begeleidt en ontwikkelt

Avres legt zich de laatste paar jaar vooral toe op begeleiding en ontwikkeling en voert als gevolg hiervan steeds minder werkopdrachten zelfstandig uit. Wij laten het ondernemen zo veel mogelijk over aan ondernemers. Werkpakketten worden overgenomen door ondernemers die garanties geven voor het behoud van werk voor mensen uit de participatiedoelgroep. Voor een deel van het groenonderhoud is daarvoor een samenwerkingspartner gevonden in de zeer ervaren groenvoorzienerspartij Verheij Integrale groenzorg, waarmee we al jarenlang samenwerken.

Meerwaarde voor klant en medewerker

“Wij kunnen door onze jarenlange expertise in het groen kwalitatief een meerwaarde bieden aan de klant”, benadrukt Wilco Boender, algemeen directeur van Verheij Integrale groenzorg. “Daarnaast hebben we veel ervaring met het werken met mensen uit de participatiedoelgroep. Het gaat hierbij om mensen die in dienst zijn bij de sociale werkvoorzieningstak van Avres en ook om mensen die om andere redenen niet (meteen) regulier aan de slag kunnen. We zijn dankbaar dat we ook SW-medewerkers van Avres aan het werk mogen zetten bij onze projecten.”

Vertrouwen

Ook Gerard Doeland, manager Dienstverlening bij Avres, kijkt uit naar de samenwerking. “Vertrouwen speelde een belangrijke rol bij het aangaan van deze samenwerking. Vertrouwen dat onze klanten verzekerd zijn van dezelfde dienstverlening onder dezelfde voorwaarden. En natuurlijk het vertrouwen dat Verheij structureel werkplekken biedt en een goed werkgever is voor de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Concrete invulling

Verheij gebruikt 30% van de waarde van het overgenomen werkpakket om medewerkers van Avres, of deelnemers aan een ontwikkeltraject, in te zetten. Wij blijven verantwoordelijk voor de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van alle via ons geplaatste personen. Tevens blijven we werkgever van de SW-medewerkers, die dezelfde groenwerkzaamheden blijven verrichten.

Vanaf 1 januari 2018 verzorgt Verheij het groenonderhoud bij een aantal van de huidige groencontracten van Avres. Wij blijven voor diverse andere opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld de deelnemende gemeenten, wel in eigen beheer het groenonderhoud doen.