Uitspraak in beroepszaak Hardinxveld-Giessendam en Avres (07-07-2017)

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een uitspraak gedaan in de beroepszaak tussen gemeente Hardinxveld-Giessendam en Avres. Gedeputeerde Staten geeft Avres opdracht een nieuw besluit te nemen over de uittreding van Hardinxveld-Giessendam uit Avres. De uittreedsom is vastgesteld op € 1.894.000. Met daarbij de kanttekening dat een verrekening van de reserves nog volgt.
 

Eind 2015 maakte de gemeente Hardinxveld-Giessendam kenbaar uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres te stappen. Het Algemeen Bestuur van Avres bevestigde dit met een officieel besluit op 19 januari 2017. Er ontstond echter een zakelijk geschil over de hoogte van de uittreedsom. Daarop stelde Hardinxveld-Giessendam een administratief beroep in bij de Gedeputeerde Staten (GS). Op dinsdag 23 mei vond de hoorzitting plaats, waarop inmiddels de provincie een uitspraak heeft gedaan.

Uittreding
Avres en de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden aangevangen met de uittredingswerkzaamheden. De Hardinxveldse medewerkers Sociale Werkvoorziening blijven gewoon bij Avres werken, tenzij zij zelf aangeven de overstap naar de Drechtsteden te willen maken.

Tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten is beroep mogelijk bij de bestuursrechter zowel door de gemeente Hardinxveld-Giessendam als Avres. Avres zal de uitspraak nader bestuderen voordat zij daarover een besluit neemt.