Tozo regeling voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp) (06-04-2020)

Op dinsdag 17 maart werd bekend dat het kabinet een tijdelijke, versoepelde regeling instelt voor zelfstandig ondernemers die door de corona-crisis in de problemen komen. De regeling is bedoeld om u  financieel te ondersteunen, zodat u uw bedrijf kunt voortzetten. Avres voert deze regeling uit voor de zelfstandig ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Voor wie is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bedoeld?

De tijdelijke ondersteuning is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling wordt de ten onrechte uitbetaalde uitkering  teruggevorderd. Bij fraude kan een boete worden opgelegd.

Met ingang van 1 juni kunt u de verlengde Tozo aanvragen. Het aanvraagformulier vindt u dan hier. U kunt geen Tozo over de maanden maart t/m mei meer aanvragen.

De tijdelijke Tozo regeling in het kort:

 • Zelfstandigen kunnen voor levensonderhoud  aanvullende inkomensondersteuning krijgen.
 • De uitkering geldt voor een periode van drie maanden (de aanvraag moet voor 1 juni 2020 bij ons binnen zijn).
 • De ingangsdatum van de Tozo werkt terug tot en met 1 maart 2020.
 • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk.
 • De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.
 • De uitkering, indien rechtmatig verstrekt, hoeft niet te worden terugbetaald.
 • Vermogen en/of inkomen van de partner, wordt voor deze regeling buiten beschouwinggelaten.
 • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van de onderneming.
 • De zelfstandige werkt voor tenminste 1225 uur per jaar in de onderneming.
 • De zelfstandige is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.
 • Ook AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.

Aanvraagprocedure 3 maanden uitkering

Tozo aanvragen over de maanden maart, april en mei was mogelijk tot 31 mei.

Aanvraagprocedure bedrijfskapitaal

U kunt hier het aanvraagformulier bedrijfskapitaal downloaden. Het aanvraagformulier bedrijfskapitaal dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar bedrijfskapitaal@avres.nl. U kunt de stukken ook per post retourneren (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Telefonische helpdesk

Wij begrijpen dat u als zelfstandige graag snel meer zekerheid wil hebben. Avres heeft speciaal voor deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden.

Bij deze helpdesk kunt u ook terecht voor meer informatie over de mogelijkheid om eventueel een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Houd er rekening mee dat op dit moment nog niet alle voorwaarden over deze regeling bekend zijn.

Andere regelingen, andere instanties

De overheid heeft nog een aantal andere regelingen getroffen om ondernemers financieel te ondersteunen. De uitvoering daarvan ligt bij verschillende instanties. Een aantal daarvan vindt u hieronder. Voor het volledige overzicht gaat u naar de website van de Rijksoverheid of de Kamer van Koophandel.

 • De TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren), die bestaat uit een bijdrage van € 4.000 uit het noodfonds via RVO
 • De NOW ((Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), regeling voor werktijdverkorting. Vanaf 6 april a.s. via UWV
 • Belastingmaatregelen via de Belastingdienst
 • Uitstel betalingen waterschapsbelasting via BSR
 • Op zoek naar ander werk? WIJIJ verbindt werkzoekenden en werkgevers o.b.v. talent en persoonlijkheid.

Voor de regelingen in één oogopslag, download de factsheet van de Rijksoverheid: