Tozo en belasting (17-03-2021)

Wie in 2020 een uitkering heeft ontvangen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan te maken krijgen met gevolgen voor de belasting.
De Tozo-uitkering telt namelijk mee als inkomen. Dit moet worden opgegeven bij de belastingaangifte.
Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020 of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte?
Dan moet u misschien meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast.
Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt.
Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt.
Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast.
Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw eventuele partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op.
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020.
Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.
 

Vragen?

Heeft u een vraag over de loonbelasting of heffingskorting?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl bij inkomstenbelasting