Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) en TONK (01-03-2021)

TONK: Tijdelijke regeling noodzakelijke kosten

Door de coronacrisis komen huishoudens in financiële problemen waardoor zij hun noodzakelijke kosten, zoals woonlasten, niet meer kunnen betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK, een nieuwe regeling van het Rijk die Avres gaat uitvoeren voor gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Avres is op dit moment druk bezig om de uitvoering van de TONK te gaan realiseren. In maart leest u de voorwaarden op onze website. Ook leest u dan hoe u een aanvraag doet. Het is mogelijk om TONK aan te vragen vanaf januari 2021.

Zodra er meer informatie is over de TONK, vindt u deze op onze website.

Tozo 3

Bent u met uw onderneming door corona in de financiële problemen geraakt? Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3). De Tozo 3 ging in per 1 oktober 2020 en loopt tot en met maximaal 31 maart 2021. Voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021  komt het kabinet met een nieuwe Tozo regeling. Zodra er meer bekend is over die regeling zullen wij hierover informatie op onze website plaatsen.

Voor wie is de Tozo 3 uitkering bedoeld?

De Tozo 3 uitkering is voor ondernemers die voldoen aan de voorwaarden van de Tozo 2 regeling. Indien achteraf blijkt dat u ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de Tozo regeling, dan wordt de ten onrechte uitbetaalde uitkering  teruggevorderd. Bij fraude is Avres verplicht een boete op te leggen.

De voorwaarden voor de Tozo regeling voor levensonderhoud nog even op een rij:

 • U bent met uw onderneming door corona in de financiële problemen gekomen.
 • U bent een zelfstandig ondernemer en voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de onderneming.
 • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming en maakt gebruik van de fiscale aftrekposten en heeft recht op de zelfstandigenaftrek van de belastingdienst.
 • U heeft de volledige zeggenschap over de onderneming alleen of samen met degenen met wie met u het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en draagt de financiële risico’s.
 • Uw inkomen uit de onderneming is geheel of gedeeltelijk weggevallen vanwege de corona-crisis.
 • Het inkomen van u en uw partner ligt onder het voor u geldende sociaal minimum.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U beschikt over een inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel van voor 18 maart  2020.
 • U bent woonachtig in de gemeente Gorinchem, Molenlanden of Vijfheerenlanden.
 • U bent geen student.

Wanneer bent u partners?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat is het sociaal minimum?

Heeft u samen met uw eventuele partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan heeft u geen recht op Tozo 3 uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan wordt uw gezinsinkomen vanuit Tozo 3 uitkering aangevuld tot het sociaal minimum.

Gehuwden en samenwonenden

Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd

1536,34

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd

1620,74

Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen

838,25

Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen

530,98

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

Van 21 tot AOW-leeftijd

1075,44

Van 18 tot 21 jaar

265,49

Wanneer gaat de Tozo 3 uitkering in?

De Tozo 3 regeling loopt vanaf 1 januari 2021 tot en met maximaal 31 maart 2021.U kunt de Tozo uitkering altijd stopzetten als u deze niet meer nodig heeft. U kunt dit doen door een mail te sturen aan zzp@avres.nl.

Hoe kunt u Tozo 3 uitkering aanvragen?

U krijgt de Tozo 3 uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom moet Avres opnieuw uw situatie beoordelen. Om voor de Tozo 3 uitkering in aanmerking te komen dient u een nieuw aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. U kunt het formulier mailen naar zzp@avres.nl. Het formulier dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar zzp@avres.nl. U kunt de stukken ook per post opsturen (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Kunt u met terugwerkende kracht Tozo 3 aanvragen?

De ingangsdatum van de uitkering is dan de eerste van de maand waarin u de aanvraag doet. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Wanneer krijg ik bericht over de Tozo 3 aanvraag voor levensonderhoud?

Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk afhandelen. Hoe eerder uw aanvraag bij ons binnen is hoe sneller wij u kunnen helpen.

Wat als ik inkomen ontvang of er sprake is van wijzigingen tijdens de toekenningsperiode?

Heeft u Tozo toegekend gekregen en is er sprake van wijzigingen in uw situatie of heeft u of uw eventuele partner in de periode inkomen ontvangen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het mailadres zzp@avres.nl. Heeft u inkomen uit uw onderneming? Dan kan het lastig zijn uw juiste inkomen te bepalen. Geef uw netto-inkomen aan ons op. Een berekeningsformulier om uw inkomsten te berekenen vindt u hier

Wanneer wordt de Tozo 3 uitbetaald?

De Tozo wordt op de volgende dagen uitbetaald:

Betaalschema Tozo 3

Maand

Januari

woensdag 27 januari 2021

Februari

woensdag 24 februari 2021

Maart

maandag 29 maart 2021

Aandachtspunten voor Tozo ontvangers in 2020

Had u in 2020 een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? U dient dan rekening te houden met een aantal zaken. In deze factsheet vindt u meer informatie.

Hoe vraag ik een lening voor bedrijfskapitaal aan?

Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal is verlengd. U kunt deze lening aanvragen tot 1 juli 2021. De lening voor bedrijfskapitaal staat open voor zelfstandig ondernemers van 18 jaar of ouder. Er geldt geen leeftijdsgrens, ook AOW-gerechtigden kunnen (in tegenstelling tot de Tozo aanvraag voor levensonderhoud) een aanvraag indienen. Het maximale bedrag voor de lening bedraagt in totaal € 10.157 over de gehele aanvraagperiode. Heeft u dus al eerder een Tozo lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd, voor bijvoorbeeld € 6000,  dan kunt u nog een bedrag van € 4.157 aanvragen. Om voor deze lening in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

U kunt het aanvraagformulier bedrijfskapitaal opvragen door een mail te sturen aan bedrijfskapitaal@avres.nl . Het aanvraagformulier bedrijfskapitaal dient u in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te retourneren naar bedrijfskapitaal@avres.nl. U kunt de stukken ook per post retourneren (Postbus 50, 4200 AB Gorinchem) of afgeven op het Werkplein in het stadhuis van de gemeente Gorinchem.

Gratis vrijblijvend adviesgesprek  bij de aanpak van financiële problemen en heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Het kan ook zijn dat u door corona in de financiële problemen komt waardoor schulden dreigen te ontstaan. Ook hierin kan Avres u ondersteunen. Avres biedt u de mogelijkheid m een afspraak te maken voor een gratis adviesgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met onze  Tozo helpdesk.

Ontvangt u Tozo en heeft u kinderen onder de 18 jaar?

Ontvangt u Tozo, heeft u kinderen onder de 18 jaar en uw vermogen ligt niet boven de voor u geldende vermogensgrens? Wellicht komt u dan in aanmerking voor onze speciale regelingen voor ouders met minderjarige kinderen. U kunt een tegemoetkoming krijgen in bijvoorbeeld schoolkosten of kosten voor sport- en culturele activiteiten van uw kinderen. Deze regelingen worden door Stichting Leergeld AV uitgevoerd. U kunt met Stichting Leergeld AV contact opnemen via de website www.leergeldav.nl.

Telefonische helpdesk

Heeft u nog vragen over de Tozo levensonderhoud 3 of de Tozo bedrijfskapitaal?  Avres heeft speciaal voor deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Uw vraag mailen mag ook, dit kan naar het emailadres zzp@avres.nl.

Andere regelingen voor zelfstandigen:

Belangrijke informatie over andere  regelingen kun je vinden op de volgende sites: