Schilderkandidaten leren basisvaardigheden in oefenwoning (14-03-2018)

Effectief opleidingstraject dankzij onderlinge samenwerking
Maandag 5 maart vond de kick-off plaats van een opleidingstraject, waarin acht deelnemers in korte tijd basisvaardigheden van het schildersvak leren. Het betreft een diverse goep met medewerkers uit de sociale werkvoorziening en mensen met een uitkering, waaronder enkele statushouders. Met een doelgerichte training van vijf weken vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Avres organiseert dit traject met samenwerkingspartners SW Vastgoed Verbetering en Meestersgilde.
Het praktijkdeel van deze training vindt plaats in enkele leegstaande woningen van Poort6 aan de D.F. Pauwstraat in Gorinchem. De deelnemers aan het traject ontvingen tijdens de kick-off symbolisch de sleutels van de leegstaande woningen uit handen van de vier betrokken partijen.

Introductie in het schildersvak

De opleiding duurt 5 weken, waarbij mensen gedurende 4 dagen per week worden begeleid door een erkende schilder. In deze periode krijgen zij de basis van het schildersvak aangeleerd, zoals oppervlak schoonmaken, schuren, afplakken, plamuren,  gronden en aflakken. Daarnaast is veel aandacht voor de algemene Nederlandse taal, schilders vaktaal, communicatie op de werkvloer en werknemersvaardigheden. Voor de deelnemers is oefenen in een echte werkomgeving heel effectief. Zo doen ze gerichte ervaring op. Poort6 faciliteert deze werkomgeving door voor de duur van dit traject leegstaande woningen beschikbaar te stellen. Een leermeester van SW Vastgoed Verbetering leert hen op deze locatie de basisvaardigheden van het schildersvak. Meestersgilde stelt werkkleding beschikbaar en is als intermediair in de branche betrokken bij de bemiddeling van de deelnemers na afronding van dit traject. Een geweldig voorbeeld van samenwerking en een win-win voor alle partijen. 

Dubbele kansen

Avres startte in 2017 het project ‘De toekomst van de schildersbranche!’, in samenwerking met regionale schildersbedrijven. Doel van dit project  is door een samenwerking tussen het bedrijfsleven en Avres nieuwe schilders op te leiden en klaar te stomen voor hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.
Avres helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen zodat zij (weer) onderdeel kunnen uitmaken van de maatschappij. Deze ontwikkeling is gericht op het bereikbaar maken van betaald werk, het vergroten van zelfredzaamheid en het wegnemen van belemmeringen. Tegelijkertijd kampen ondernemers in de schildersbranche met tekorten. Landelijk is er een tekort van 60.000 vakmensen in de bouw, waaronder schilders.