Pand Avelingen-West verkocht (29-03-2018)

Aansluitend op de vergadering van het Algemeen Bestuur van Avres op 29 maart tekenden voorzitter Bart Bruggeman en directie Stigterstaal, Lex Smaal en Gerben Cozijnsen het koopcontract. Avres is blij met de verkoop van het pand op Avelingen-West. Het maakt de weg vrij voor de concretisering van onze visie: onze SW-medewerkers zoveel mogelijk werkzaam bij ondernemers op locatie. En voor wie meer begeleiding nodig heeft, werkplekken op kleinere locaties in de eigen woonomgeving.

Kleinere locaties in de regio

De gesprekken over die kleinere locaties zijn al in een vergevorderd stadium. Zo hebben Avres en Attema recent een intentieverklaring getekend voor een nauwe samenwerking op een locatie aan de Schelluinsestraat in Gorinchem. En in Leerdam zijn de gesprekken over een pand aan de Industrieweg in een vergevorderd stadium.

Overdracht in 2019

De daadwerkelijke overdracht van het pand op Avelingen vindt pas plaats op 1 april 2019. Dit geeft ons ruim de gelegenheid om voor al onze SW-medewerkers een nieuwe werkplek te vinden. Liefst bij ondernemers op locatie, want mensen ontwikkelen zich het best in een ‘echte’ werkomgeving. Voor wie dit geen optie is, organiseren we een beschutte werkplek, dichtbij de eigen woonomgeving.

Werkplek voor iedereen

Op locatie Avelingen zijn de nieuwe werkplekken al geruime tijd gesprek van de dag. Met elke individuele medewerker kijken we welke werkplek het meest geschikt is. Uiteraard staat zorgvuldigheid hierbij voorop.

Verkoop is logisch

De concretisering van onze visie, waarbij SW-medewerkers zoveel mogelijk bij ondernemers werken, vraagt om andere huisvesting dan voorheen. De verkoop van het pand Avelingen is daarvan een logisch gevolg. Het pand is te groot voor de SW-medewerkers die hier nog werken op beschutte werkplekken. Daarbij vraagt het pand de komende jaren veel onderhoud. Het Algemeen Bestuur van Avres besloot daarom in november 2017 het pand te koop te zetten.

Meer verhuizingen

Niet alleen de SW-medewerkers op Avelingen-West veranderen van werkplek. Ook de ambtelijke medewerkers van Avres verhuizen naar een andere locatie. We huren hiervoor een pand in Meerkerk. Een gezamenlijk gebouw, centraal in de regio, met genoeg werkplekken zodat alle medewerkers kunnen samenwerken. Dat helpt de ontwikkeling van onze gezamenlijke organisatiecultuur. Overlegruimtes, vergaderplekken en trainingsruimtes, die ook door samenwerkingspartners in de regio gebruikt kunnen worden, maken dat Avres ook fysiek de verbindingsplek wordt waar partijen verbinden en ontwikkelen. Tot nu toe werken de ambtenaren van Avres nog vanuit de verschillende gebouwen van voor de fusie tussen de Avelingen Groep en de RSDAV; Avelingen-West en het Stadhuisplein in Gorinchem.

Werkplein in Gorinchem blijft in gebruik

Het Klantcontactcentrum en de spreekkamers op het Werkplein in Gorinchem blijven in gebruik. Daarnaast zoeken we naar laagdrempelige spreeklocaties in de region.